9. lekce - přivlastňování (-의), od někoho někomu (한테, 한테서), ...že? (-지요/죠?), 3. stupeň mluvy (합쇼체)

28. června 2013 v 11:45 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST
- ROZHOVOR 1

민수 : 경은 씨, 서울 날씨 참 좋죠?
경은 : 네, 아주 따뜻해요. 저는 서울 봄 날씨를 너무 좋아해요.
민수 : 저도 그래요. 그런데 경은 씨, 이번 일요일에 시간 있어요?
경은 : 네, 괜찮아요. 왜요?
민수 : 저하고 광화문광장에 가요.
경은 : 좋아요. 몇 시에 만나요?
민수 : 3시에 광화문광장에서 만나요.
경은 : 참, 여기서 광화문까지 어떻게 가요?
민수 : 162번 버스를 타고 서점 앞에서 내리세요. 광화문광장은 건너편에 있어요.

- ROZHOVOR 2

민수 : 저기요. 말씀 좀 묻겠습니다. 이 근처에 우체국이 어디 있습니까?
여자 : 처기 은행 보이죠?
민수 : 네.
여자 : 저기 은행 보이죠? 거기서 오른쪽으로 도세요. 그리고 쭉 가세요. 그럼 백화점이 보일 거예요. 우체국은 건너편에 있어요.
민수 : 네, 감사합니다. 참, 덕수궁은 여기서 어떻게 갑니까?
여자 : 지하철 1호선을 타고 시청역에서 내리세요.
민수 : 정말 감사합니다.


2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORŮ"
- ROZHOVOR 1

여기서 = zkrácená forma 여기에서, stejně tak existuje i 거기서, 저기서 a 어디서

162번 버스를 타고 서점 앞에서 내리세요. = Nasedněte do autobusu číslo 162 a vystupte před knihkupectvím. Připojením koncovky "-고" ke slovesu spojujeme dvě věty, znamená tedy "a". Pokud v češtině mluvíme o něčem v minulém/budoucím, musí být obě věty souvětí v čase stejném, ale v korejštině stačí, když je v minulém/budoucím čase jen věta poslední, ale první může být v přítomném, ačkoliv mluvíme o minulosti či budoucnosti v obou větách. (Př: v češtině řekneme Byl jsem ve škole a potom jsem šel do knihovny, ale v korejštině stačí říct "Jsem ve škole a šel jsem do knihovny")
Příklady dalších vět:
이 책은 재미있고 싸요. = Tahle knížka je zábavná a levná.
어제 친구를 만났고, 영화를 봤어요. = Včera jsem se sešla s kamarádem a podívala se na film.
내일 영화를 보고, 서점에 갈 거예요. = Zítra se podívám na film a půjdu do knihkupectví.
책 읽고, 공부하고, 운동했어요. = Četl jsem knihu, učil se a cvičil.
커피 마시고, 도너츠 먹고, 케익 먹고, 우유 마셨어요. 배 불러요. = Vypil jsem kafe, snědl donut a dort a vypil mléko. Jsem plný.
아침을 먹고 오전에 일했어요. = Snědl jsem snídani a pak jsem (celé) dopoledne pracoval.

- ROZHOVOR 1

말씀 좀 묻겠습니다. = Můžu se vás na něco zeptat?

거기서 오른쪽으로 도세요. = Támhle se vydejte doprava.
Koncovku "-(으)로" připojujeme k podstatným jménům. Pokud podst. jm. končí na samohlásku, připojíme jen "-로" a pokud na souhlásku, připojíme "-으로". Pokud ji připojíme k nějaké straně, vytvoříme tak směry - doprava, doleva .. (오른쪽 = pravá strana, 왼쪽 = levá strana, 이쪽 = tahle strana, 저쪽 támhle ta strana, 그쪽 tamta strana => 오른쪽으로 = doprava, 왼쪽으로 = doleva, 이쪽으로 tímhle směrem, 저쪽으로 támhle tím směrem, 그쪽 으로 = tamtím směrem). Jestliže ji připojíme k jiném podstatnému jménu, může znamenat, že někam něčím jedeme, nebo že něco děláme něčím (za pomocí něčeho), vyjadřuje tedy způsob.
Příklady vět:
학교에 차로 가요? = Jezdíte do školy autem?
차가 없어요. 그래서 버스로 가요. = Nemám auta a tak do školy jezdím autobusem.
한국어로 말하세요. = Mluvte prosím korejsky.
왼쪽으로 쭉 가세요. = Jděte přímo doleva.
오늘 택시로 왔어요? = Dnes jste přijela taxíkem?
저를 친구로 생각해요? = Bereš mě jako kamaráda?

3.) ČÁST - SLOVÍČKA

가운데 - prostředek
광화문광장 - náměstí Kwanghwamun
건너편 - druhá strana
군데 - místo
교회 - kostel
근처 - blízkost
꽃집 - květinářství
깨끗하다 - být čistý
내리다 - vystoupit
동네 - "sousedství", čtvrť, blok (ve městě)
돌다 - otočit se
더 - víc
따뜻하다 - být teplý
묻다 - ptát se
맑다 - být jasno, slunečno (o počasí)
번 - číslo (autobusu, metra)
백화점 - obchodní dům
생활 - život
슈퍼 - supermarket
약국 - lékárna
아직 - ještě
역 - stanice
우표 - poštovní známka
은행 - banka
의사 - doktor
잘 생기다 - být hezký (o člověku)
종 - papír
자르다 - stříhat
지도 - mapa
조용하다 - být tichý
좀 - trochu
준비하다 - připravovat
참 - docela
처음 - první
타다 - nasednout
팔다 - prodat
편지 - dopis
호선 - linka (metra)

4.) ČÁST - GRAMATIKA

Přivlastňování

lze v korejštině vyjádřit dvěma způsoby. Buďto jednoduše nejdřív napíšeme jméno vlastníka a po té "věc" kterou vlastní, nebo za vlastníka ještě přidáme koncovku -의 (čteme jako "e"). Pokud chceme říct, že je něco něčí můžeme buďto uvést přivlastňovací zájmeno/jméno+의 a po té tu věc, nebo v případě, že víme o kterou věc se jedná, říci jen zájmeno/jméno+의 a (=věc). U zájmena 누구 se -의 úplně vypouští, již víme, že "já" lze říct zdvořile - 저 a neutrálně 나. U přivlastňovacího tvoru těchto zájmen častěji používáme jejich zkrácené verze (저의 -> 제, 나의 -> 내). V češtině říkáme moje maminka, moje vlast apod., ale v korejštině je zvykem místo moje v těchto případech říkat "naše" (neutrálně 우리, honorificky 저희).
Příklady:
민수 책 = Minsuva kniha
우리 아버지 = náš/můj otec
학생 이름 = studentovo jméno
미국의 대통령 = americký prezident
엄마의 잔소리 = mámino nadávání
이건 제 방이에요. = Tohle je můj pokoj.
이거 누구 우산이에요? = Čí je tenhle deštník?
제 거예요. = Je můj.

Od někoho, někomu

Pokud chceme říct, že je něco od někoho, lze to říct opět dvěma způsoby - koncovkami -한테 nebo -한테서 (nebo ještě -에게 či -에게서, ale tyto dvě koncovky se používají spíše v psané podobě, jsou formálnější). Při vyjadřování "někomu" využíváme zase koncovky -한테.
Příklady vět:
그건 전 남자친구한테서 받은 거예요. = Tohle jsem dostala od svého bývalého přítele.
받다 - dostat, přijmout; 전 - minulý, zde ex

너한테 할 말이 있어. = Něco ti chci říct. (Doslovně = "Mám pro tebe něco k povězení.")

그 남자한테 얻을 건 별로 없을 거예요. = Z toho chlapa moc nedostaneš.
얻다 - dostat, získat; 별로 = (ne) moc

누나한테 물을 줬어요. = Dal jsem sestře vodu. (줬어요 je zkráceninou 주었어요)

-지요/죠?

Tato koncovka, přidávající se za základ sloves znamená "že ano?" nebo "je to tak?". Říkáme si tak o potvrzení nebo souhlas s obsahem toho, co říkáme. Jestliže tuto koncovku používáme v oznamovací větě, reagujeme tak většinou na něco, co řekl někdo jiný a potvrzujeme to. Pokud mluvíme v 반말u jen odebereme "요", pokud v 존댓말u je jedno jestli použijeme 지요 nebo 죠.
Příklady vět:
청은아, 내일 시험 없지? = Cheongeune, zítra není žádná zkouška, že jo?
그럴 수도 있죠. = Je to docela možné.
오늘 날씨 춥지요? = Dneska je zima, co?
맞아요. 피자 정말 맛있죠. = Máte pravdu. Pizza chutná opravdu dobře.

3. stupeň mluvy - Habsjoche (합쇼체)

O tomto stupni mluvy jsme si již bavili ve třetí lekci. Teď bych ho jen chtěla připomenout. Používáme ho, když mluvíme s někým kdo je o hodně starší než my, v práci při jednání s nadřízenými a podobně.

Koncovky pro přítomný čas
(připojujeme opět ke základu sloves) :
  • oznamovací věta - ㅂ니다/습니다*, (Př. věty : 제 이름은 김소라입니다.)
  • otázka - ㅂ니까/습니까*? (Př. věty : 언제 한국에 갑니까?)
    * ㅂ니다, ㅂ니까 používáme, pokud základ slovesa končí samohláskou, pokud souhláskou, použijeme 습니다 / 습니까; minulý čas se tvoří stejně, je před tyto koncovky ještě přidáváme "어/아ㅆ"

Koncovky pro budoucí čas :
  • oznamovací věta - 겠습니다 (Př. věty : 내일 날씨는 맑겠습니다.)
  • otázka - 겠습니까? (Př. věty : 이 책을 사겠습니까?)
5.) ČÁST - CVIČENÍ

Spojte dvě věty pomocí koncovky -고 jako v uvedeném příkladu:
저는 음악을 전공해요. 그리고 제 동생은 심리학을 전공해요. => 저는 음악을 전공하고 제 동생은 심리학을 전공해요.
서울 아주 커요.그리고 사람이 많아요. =>
저는 바산에 살아요. 그리고 언니는 대구에 살아요. =>
그 남자는 진짜 잘 생기예요. 그리고 멋있어요. =>
공부를 조금 더 해요. 그리고 자요. =>
우리 엄마 아침 식사를 준비해요. 그리고 청소를 해요. =>

Doplňte do prázdných míst -에 으로:
여기서 오른쪽__ 도세요.

A:유미 씨, 내일 뭐 할 거예요?
B:수영장__ 갈 거예요.

초동학교 앞에서 왼쪽__ 도세요

A:생물학 시험이 어디서 있어요?
B:이스트 홀 4층__ 가세요.

가위__ 종이를 잘랐어요.

Vytvořte věty s přivlastňováním jako v uvedeném příkladu. Pokud je to možné, uveďte i honorifickou verzi:
나 / 방 => 내 방이에요./제 방이에요.
현우 / 누나 =>
유진 / 사전 =>
우리 / 형 =>
나 / 친구 =>

Přeložte:
Píšu dopis kamarádovi.
Dáš to Yujin?
Prodal mi pizzu.

Převeďte koncovky sloves do 지요/죠 jako v uvedeném příkladu:
한국에 갑니까? =>한국에 가지요?
내일 시험이 있습니까? =>
어제 학교에 갔습나까? =>
오늘 날싸가 춥습나까? =>

Vyberte správnou věta, která se hodí do prázdného místa:
지나 : _______________?
지호 : 네, 주말이라서 사람이 많아요. (-라서 znamená "jelikož")
1) 사람이 정말 많지요?
2) 오늘이 무슨 요일이에요?
3) 왜 여기 사람이 많아요?

민 : _______________?
지호 : 아니요, 한국 사람이에요.
1 어느 나라 사람이에요?
2 미나 씨는 한국 사람이에요?
3 그 사람은 미국 사람이에요?

아쩌씨 : 저 분이 지나 어머니죠?
아줌마 : ______________.
1 네, 지나 어머니예요.
2 아니요, 지나 어머니예요.
3 아니요, 지나 어머니지요.

Převeďte následující konverzaci z 해요체 do 합쇼체:
소피아 : 안녕하세요? 제 이름은 소피아 왕이에요.
유미 : 안녕하세요? 저는 김유미예요. 소피아 씨는 어디서 왔어요?
소피아 : 저는 홍콩에서 왔어요.
유미 : 학교 생활이 재미있어요?
소피아 : 네, 재미있어요. 유미 씨는 무슨 공부하세요?
유미 : 심리학 공부해요. 소피아 씨는 전공이 뭐예요?
소피아 : 저는 아직 없어요.


ZDROJE:
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
http://www.talktomeinkorean.com/
Korean languag guide (2013) by Luke Park
http://study.korean.net/

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama