Červen 2013


9. lekce - přivlastňování (-의), od někoho někomu (한테, 한테서), ...že? (-지요/죠?), 3. stupeň mluvy (합쇼체)

28. června 2013 v 11:45 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST
- ROZHOVOR 1

민수 : 경은 씨, 서울 날씨 참 좋죠?
경은 : 네, 아주 따뜻해요. 저는 서울 봄 날씨를 너무 좋아해요.
민수 : 저도 그래요. 그런데 경은 씨, 이번 일요일에 시간 있어요?
경은 : 네, 괜찮아요. 왜요?
민수 : 저하고 광화문광장에 가요.
경은 : 좋아요. 몇 시에 만나요?
민수 : 3시에 광화문광장에서 만나요.
경은 : 참, 여기서 광화문까지 어떻게 가요?
민수 : 162번 버스를 타고 서점 앞에서 내리세요. 광화문광장은 건너편에 있어요.

- ROZHOVOR 2

민수 : 저기요. 말씀 좀 묻겠습니다. 이 근처에 우체국이 어디 있습니까?
여자 : 처기 은행 보이죠?
민수 : 네.
여자 : 저기 은행 보이죠? 거기서 오른쪽으로 도세요. 그리고 쭉 가세요. 그럼 백화점이 보일 거예요. 우체국은 건너편에 있어요.
민수 : 네, 감사합니다. 참, 덕수궁은 여기서 어떻게 갑니까?
여자 : 지하철 1호선을 타고 시청역에서 내리세요.
민수 : 정말 감사합니다.


2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORŮ"
- ROZHOVOR 1

여기서 = zkrácená forma 여기에서, stejně tak existuje i 거기서, 저기서 a 어디서

162번 버스를 타고 서점 앞에서 내리세요. = Nasedněte do autobusu číslo 162 a vystupte před knihkupectvím. Připojením koncovky "-고" ke slovesu spojujeme dvě věty, znamená tedy "a". Pokud v češtině mluvíme o něčem v minulém/budoucím, musí být obě věty souvětí v čase stejném, ale v korejštině stačí, když je v minulém/budoucím čase jen věta poslední, ale první může být v přítomném, ačkoliv mluvíme o minulosti či budoucnosti v obou větách. (Př: v češtině řekneme Byl jsem ve škole a potom jsem šel do knihovny, ale v korejštině stačí říct "Jsem ve škole a šel jsem do knihovny")
Příklady dalších vět:
이 책은 재미있고 싸요. = Tahle knížka je zábavná a levná.
어제 친구를 만났고, 영화를 봤어요. = Včera jsem se sešla s kamarádem a podívala se na film.
내일 영화를 보고, 서점에 갈 거예요. = Zítra se podívám na film a půjdu do knihkupectví.
책 읽고, 공부하고, 운동했어요. = Četl jsem knihu, učil se a cvičil.
커피 마시고, 도너츠 먹고, 케익 먹고, 우유 마셨어요. 배 불러요. = Vypil jsem kafe, snědl donut a dort a vypil mléko. Jsem plný.
아침을 먹고 오전에 일했어요. = Snědl jsem snídani a pak jsem (celé) dopoledne pracoval.

- ROZHOVOR 1

말씀 좀 묻겠습니다. = Můžu se vás na něco zeptat?

거기서 오른쪽으로 도세요. = Támhle se vydejte doprava.
Koncovku "-(으)로" připojujeme k podstatným jménům. Pokud podst. jm. končí na samohlásku, připojíme jen "-로" a pokud na souhlásku, připojíme "-으로". Pokud ji připojíme k nějaké straně, vytvoříme tak směry - doprava, doleva .. (오른쪽 = pravá strana, 왼쪽 = levá strana, 이쪽 = tahle strana, 저쪽 támhle ta strana, 그쪽 tamta strana => 오른쪽으로 = doprava, 왼쪽으로 = doleva, 이쪽으로 tímhle směrem, 저쪽으로 támhle tím směrem, 그쪽 으로 = tamtím směrem). Jestliže ji připojíme k jiném podstatnému jménu, může znamenat, že někam něčím jedeme, nebo že něco děláme něčím (za pomocí něčeho), vyjadřuje tedy způsob.
Příklady vět:
학교에 차로 가요? = Jezdíte do školy autem?
차가 없어요. 그래서 버스로 가요. = Nemám auta a tak do školy jezdím autobusem.
한국어로 말하세요. = Mluvte prosím korejsky.
왼쪽으로 쭉 가세요. = Jděte přímo doleva.
오늘 택시로 왔어요? = Dnes jste přijela taxíkem?
저를 친구로 생각해요? = Bereš mě jako kamaráda?

3.) ČÁST - SLOVÍČKA

가운데 - prostředek
광화문광장 - náměstí Kwanghwamun
건너편 - druhá strana
군데 - místo
교회 - kostel
근처 - blízkost
꽃집 - květinářství
깨끗하다 - být čistý
내리다 - vystoupit
동네 - "sousedství", čtvrť, blok (ve městě)
돌다 - otočit se
더 - víc
따뜻하다 - být teplý
묻다 - ptát se
맑다 - být jasno, slunečno (o počasí)
번 - číslo (autobusu, metra)
백화점 - obchodní dům
생활 - život
슈퍼 - supermarket
약국 - lékárna
아직 - ještě
역 - stanice
우표 - poštovní známka
은행 - banka
의사 - doktor
잘 생기다 - být hezký (o člověku)
종 - papír
자르다 - stříhat
지도 - mapa
조용하다 - být tichý
좀 - trochu
준비하다 - připravovat
참 - docela
처음 - první
타다 - nasednout
팔다 - prodat
편지 - dopis
호선 - linka (metra)

4.) ČÁST - GRAMATIKA

Přivlastňování

lze v korejštině vyjádřit dvěma způsoby. Buďto jednoduše nejdřív napíšeme jméno vlastníka a po té "věc" kterou vlastní, nebo za vlastníka ještě přidáme koncovku -의 (čteme jako "e"). Pokud chceme říct, že je něco něčí můžeme buďto uvést přivlastňovací zájmeno/jméno+의 a po té tu věc, nebo v případě, že víme o kterou věc se jedná, říci jen zájmeno/jméno+의 a (=věc). U zájmena 누구 se -의 úplně vypouští, již víme, že "já" lze říct zdvořile - 저 a neutrálně 나. U přivlastňovacího tvoru těchto zájmen častěji používáme jejich zkrácené verze (저의 -> 제, 나의 -> 내). V češtině říkáme moje maminka, moje vlast apod., ale v korejštině je zvykem místo moje v těchto případech říkat "naše" (neutrálně 우리, honorificky 저희).
Příklady:
민수 책 = Minsuva kniha
우리 아버지 = náš/můj otec
학생 이름 = studentovo jméno
미국의 대통령 = americký prezident
엄마의 잔소리 = mámino nadávání
이건 제 방이에요. = Tohle je můj pokoj.
이거 누구 우산이에요? = Čí je tenhle deštník?
제 거예요. = Je můj.

Od někoho, někomu

Pokud chceme říct, že je něco od někoho, lze to říct opět dvěma způsoby - koncovkami -한테 nebo -한테서 (nebo ještě -에게 či -에게서, ale tyto dvě koncovky se používají spíše v psané podobě, jsou formálnější). Při vyjadřování "někomu" využíváme zase koncovky -한테.
Příklady vět:
그건 전 남자친구한테서 받은 거예요. = Tohle jsem dostala od svého bývalého přítele.
받다 - dostat, přijmout; 전 - minulý, zde ex

너한테 할 말이 있어. = Něco ti chci říct. (Doslovně = "Mám pro tebe něco k povězení.")

그 남자한테 얻을 건 별로 없을 거예요. = Z toho chlapa moc nedostaneš.
얻다 - dostat, získat; 별로 = (ne) moc

누나한테 물을 줬어요. = Dal jsem sestře vodu. (줬어요 je zkráceninou 주었어요)

-지요/죠?

Tato koncovka, přidávající se za základ sloves znamená "že ano?" nebo "je to tak?". Říkáme si tak o potvrzení nebo souhlas s obsahem toho, co říkáme. Jestliže tuto koncovku používáme v oznamovací větě, reagujeme tak většinou na něco, co řekl někdo jiný a potvrzujeme to. Pokud mluvíme v 반말u jen odebereme "요", pokud v 존댓말u je jedno jestli použijeme 지요 nebo 죠.
Příklady vět:
청은아, 내일 시험 없지? = Cheongeune, zítra není žádná zkouška, že jo?
그럴 수도 있죠. = Je to docela možné.
오늘 날씨 춥지요? = Dneska je zima, co?
맞아요. 피자 정말 맛있죠. = Máte pravdu. Pizza chutná opravdu dobře.

3. stupeň mluvy - Habsjoche (합쇼체)

O tomto stupni mluvy jsme si již bavili ve třetí lekci. Teď bych ho jen chtěla připomenout. Používáme ho, když mluvíme s někým kdo je o hodně starší než my, v práci při jednání s nadřízenými a podobně.

Koncovky pro přítomný čas
(připojujeme opět ke základu sloves) :
  • oznamovací věta - ㅂ니다/습니다*, (Př. věty : 제 이름은 김소라입니다.)
  • otázka - ㅂ니까/습니까*? (Př. věty : 언제 한국에 갑니까?)
    * ㅂ니다, ㅂ니까 používáme, pokud základ slovesa končí samohláskou, pokud souhláskou, použijeme 습니다 / 습니까; minulý čas se tvoří stejně, je před tyto koncovky ještě přidáváme "어/아ㅆ"

Koncovky pro budoucí čas :
  • oznamovací věta - 겠습니다 (Př. věty : 내일 날씨는 맑겠습니다.)
  • otázka - 겠습니까? (Př. věty : 이 책을 사겠습니까?)
5.) ČÁST - CVIČENÍ

Spojte dvě věty pomocí koncovky -고 jako v uvedeném příkladu:
저는 음악을 전공해요. 그리고 제 동생은 심리학을 전공해요. => 저는 음악을 전공하고 제 동생은 심리학을 전공해요.
서울 아주 커요.그리고 사람이 많아요. =>
저는 바산에 살아요. 그리고 언니는 대구에 살아요. =>
그 남자는 진짜 잘 생기예요. 그리고 멋있어요. =>
공부를 조금 더 해요. 그리고 자요. =>
우리 엄마 아침 식사를 준비해요. 그리고 청소를 해요. =>

Doplňte do prázdných míst -에 으로:
여기서 오른쪽__ 도세요.

A:유미 씨, 내일 뭐 할 거예요?
B:수영장__ 갈 거예요.

초동학교 앞에서 왼쪽__ 도세요

A:생물학 시험이 어디서 있어요?
B:이스트 홀 4층__ 가세요.

가위__ 종이를 잘랐어요.

Vytvořte věty s přivlastňováním jako v uvedeném příkladu. Pokud je to možné, uveďte i honorifickou verzi:
나 / 방 => 내 방이에요./제 방이에요.
현우 / 누나 =>
유진 / 사전 =>
우리 / 형 =>
나 / 친구 =>

Přeložte:
Píšu dopis kamarádovi.
Dáš to Yujin?
Prodal mi pizzu.

Převeďte koncovky sloves do 지요/죠 jako v uvedeném příkladu:
한국에 갑니까? =>한국에 가지요?
내일 시험이 있습니까? =>
어제 학교에 갔습나까? =>
오늘 날싸가 춥습나까? =>

Vyberte správnou věta, která se hodí do prázdného místa:
지나 : _______________?
지호 : 네, 주말이라서 사람이 많아요. (-라서 znamená "jelikož")
1) 사람이 정말 많지요?
2) 오늘이 무슨 요일이에요?
3) 왜 여기 사람이 많아요?

민 : _______________?
지호 : 아니요, 한국 사람이에요.
1 어느 나라 사람이에요?
2 미나 씨는 한국 사람이에요?
3 그 사람은 미국 사람이에요?

아쩌씨 : 저 분이 지나 어머니죠?
아줌마 : ______________.
1 네, 지나 어머니예요.
2 아니요, 지나 어머니예요.
3 아니요, 지나 어머니지요.

Převeďte následující konverzaci z 해요체 do 합쇼체:
소피아 : 안녕하세요? 제 이름은 소피아 왕이에요.
유미 : 안녕하세요? 저는 김유미예요. 소피아 씨는 어디서 왔어요?
소피아 : 저는 홍콩에서 왔어요.
유미 : 학교 생활이 재미있어요?
소피아 : 네, 재미있어요. 유미 씨는 무슨 공부하세요?
유미 : 심리학 공부해요. 소피아 씨는 전공이 뭐예요?
소피아 : 저는 아직 없어요.


ZDROJE:
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
http://www.talktomeinkorean.com/
Korean languag guide (2013) by Luke Park
http://study.korean.net/


8. lekce - rodina (가족), čísla (숫자), numerativy,budoucí čas (-ㄹ/을 거예요)

16. června 2013 v 8:50 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST
- ROZHOVOR 1

소피아 : 스티브 씨, 집이 어디예요?
스티브 : 보스톤이에요. 아버지하고 어머니가 보스톤에 계세요. 소피아 씨 부모님은 어디 계세요?
소피아 : 홍콩에 계세요. 오빠하고 동생도 홍콩에 있어요. 오빠는 대학원생이에요. 그리고 동생은 지금 고등학생이에요.
스티브 : 남동생이에요, 여동생이에요?
소피아 : 여동생이에요. 스티브 씨도 동생 있어요?
스티브 : 네, 여동생 한 명하고 남동생 두 명 있어요.

- ROZHOVOR 2

지나 : 엄마! 빨리 밥 주세요. 늦었어요.
엄마 : 여기 있어. 그런데 오늘 왜 이렇게 일찍 일어났어?
지나 : 오늘 친구들과 선생님들이 농구 시합을 해요. 거기에 구경하러 갈 거예요.
엄마 : 그래? 어디에서 해?
지나 : 학교 체육관에서 해요. 다른 친구들도 같이 갈 거예요.
엄마 : 오늘 언제 올 거야?
지나 : 3시쯤 돌아올 거예요.
엄마 : 알았어. 잘 다녀 와.


2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORŮ"
- ROZHOVOR 1

아버지하고 어머니가 = otec a matka - "하고" znamená "a", připojujeme ho pouze k podstatným jménům (nespojuje věty!). Ke "spojení" vícero podstatných jmen se dá použít i "랑", oba dva tyto výrazy se dají použít i ve významu "s". Jestli se jedná o význam "a" nebo "s" poznáte z kontextu snadno.
Příklady dalších vět:
이거하고 이거 주세요. = Dejte mi tohle a tohle
매운 거하고 단 거 좋아해요. = Mám ráda pikantní a sladká jídla. (pikantní i sladké věci)
친구 하고 영화 봤어요. = Viděla jsem (dívala jsem se) s kamarádem film.
누구랑 갔어요? = S kým jsi šel?
어제 홍대하고 신촌에 갔어요. = Včera jsem šla do Hongdae a Sinchonu. (čtvrti v Seoulu)
너는 너희 할머니랑 가깝지, 그렇지 않아? = Jsem si s babičkou blízký, nebo snad ne?


홍콩에 계세요. = Jsou (žijí) v Hongkongu. (계시다 - honorifická forma 있다, vyjádření existence)


- ROZHOVOR 2

농구 시합을 해요. = Hrají basketbalový zápas.


거기에 구경하러 갈 거예요. - Půjdu se tam na to podívat (půjdu to sledovat). Koncovka -(으)러 + MÍSTO에 가다 se umisťuje za kořen/základ sloves (-으러 pokud končí na souhlásko a -러, pokud končí na samohlásku) a vyjadřuje určitý účel za jakým někam jdeme.
Příklad dalších vět:
민희는 아이폰5를 사러 갔어요. = Minhui si šla koupit iPhone 5.
필승이는 가족이랑 같이 호빗 영화 보러 갔어요. = Pil Seunggi se šla podívat spolu s rodinou na film Hobit.
짐은 지금 책 빌리러 도서관에 가요. = Jim teď jde do knihovny půjčit si knihy.

친구들과 - s kamarády ( -과 = a/s, stejné používání jako 하고 a 랑; -들 tvoří množné číslo podstatných jmen)

알았어. 잘 다녀 와. = Ok. Měj se. (알았어 = chápu, ok, rozumím, 잘 다녀 와 používáme pokud někdo někam jde s vrací se zpátky)

3시쯤 - okolo třetí (hodiny). znamená hodiny, okolo, minuty -


3.) ČÁST - SLOVÍČKA

아버지 - otec
아빠 - táta, tatínek
어머니 - matka
엄마 - maminka
부모님 - rodiče
오빠 - starší bratr (pro ženu), holky tak říkají i klukům, kteří jsou starší než ony a znají se, svým přítelům
형 - starší bratr (pro muže), kluci tak říkají i klukům, kteří jsou starší než oni a znají se
누나 - starší sestra (pro muže),kluci tak říkají i holkám, které jsou starší než oni a znají se
언니 - starší sestra (pro ženy),holky tak říkají i holkám, které jsou starší než ony a znají se
동생 - mladší sourozenec (남동생 - mladší bratr, 여동생 - mladší sestra)
아들 - syn
딸 - dcera
할아버지 - dědeček
할머니 - babička
대학원생 - "doktorant", člověk co má dokončenou vysokou školu
빨리 - rychle
늦다 - být pozdě
일찍 - brzy
일어나다 - vstávat
농구 - basketbal
체육관 - tělocvična
다른 - další, jiný
같이 - dohromady, spolu
다니다 - navštěvovat, chodit (často) do... (školy, nemocnice ..)
몇 - kolik (hodin atd. ... používá se spolu s numerativy)
후에 - po
내년 - příští rok
작년 - minulý rok
올해/금년 - tento rok
지난 - minulý, uplynulý
운동장 - hřiště
축하하다 - gratulovat
여름 - léto
가을 - podzim
겨울 - zima
봄 - jaro
월요일 - pondělí
화요일 - úterý
수요일 - středa
목요일 - čtvrtek
금요일 - pátek
토요일 - sobota
일요일 - neděle


4.) ČÁST - GRAMATIKA

Numerativy

neboli klasifikátory jsou považovány za neúplná podstatná jména. Korejština je převzala po čínštině a uvádějí se za číslovkami a ukazovacími zájmeny před slovem, na něž chceme ukázat nebo jehož počet chceme vyjádřit. Existuje mnoho specifických numerativů, které se k určitým podstatným jménům pevně vážou a není možno použit jiný :
개 - věc, předmět
권 - knihy, časopisy
과 - lekce
그루 - stromy, kmeny
년 - rok (používá se se sino-korejskými číslovkami)
달 - měsíc
대 - cigarety/dopravní prostředky
마리 - zvířata
명 - osoby (neutrálně)
원 - Won (korejská měna)
월 - měsíc (používá se se sino-korejskými číslovkami)
일 - den (používá se se sino-korejskými číslovkami)
병- láhve
분 - minuty/ osoby (honorificky)
벌 - oděvy
장 - ploché předměty (mapa, list)
자루 - předměty s rukojetí (sekera, pero)
자 - písmena, znaky
켤레 - páry (ponožky, boty)
층 - patro (používá se se sino-korejskými číslovkami)
Umístění :
podstatné jméno (věc), které se to týká, číslovka (počet), numerativ
=> 학생 두 명 = dva studenti
사과 한 개 = jedno jablko
사탕 몇 개 먹을래? = Kolik sníš těch bonbonů?
집에 책이 백 권 있어요. = Doma mám 100 knih.
한국어 교실이 몇 층에 있어요? = Ve kterém (na kolikátém) patře je učebna korejštiny?
몇 명 있어요? = Kolik je (tu) lidí?
ZKRACOVÁNÍ - některé číslovky se ve spojení s numerativy zkracují :
하나 -> 한
둘 -> 두
셋 -> 세
넷 -> 네
스물 -> 스무
Pro čísla vyšší jak 99 se používají jen sino-korejské číslovky ->


-ㄹ/을 거예요

Vyjadřuje budoucí čas, ale jen v tom smyslu, když něco plánujeme, myslíme si, že to tak bude (ale nejsme si tím stoprocentně jistí). Pokud slovesný základ končí samohláskou, připojíme k němu -ㄹ 거예요, pokud souhláskou 을 거예요. Verze této koncovky v "banmalu" (반말) je ㄹ/을 거야 a v 합쇼체 ㄹ/을 겁니다.

Příklady vět:
혼자 갈 거예요. = Půjdu sám.
방학 때 뭐 할 거예요? = Co budeš dělat o prázdninách?
사라는 수영 할 거예요. = Sára půjde plavat.
이 책 안 읽을 거예요? = Nebudeš číst tu knihu?
내일 무슨 옷은 입을 거야? = Co si zítra vezmeš na sebe?
주말에 비가 올 겁니다. O víkendu bude (nejspíš) pršet.
다음 주에 시험이 있을 거예요. Příští týden (asi) budu mít zkoušku.


5.) ČÁST - CVIČENÍ

Přeložte:
syn a dcera
Číňan a Japonec
Minsu s Changeunem
Zítra se budu spolu s kamarádem učit angličtinu.
Je tu (školní) lavice a židle.

Doplňte prázdná místa správným slovesem s koncovkou -(으)러:
Příklad: 친구 _만나러_ 커피숍에 가요.
테니스 ____ 공원에 가요. (hrát tenis = 테니스 치다)
한국어를 연습 ____ 매일 컴푸터 랩에 와요.
점심을 ____ 학교 식당에 가요.
이번 일요일에 옷을 ____ 옷가게에 가요.

Odpovězte na otázky v korejštině, použijte správné numerativy:
Kolikátou lekci se teď učíte?
Ve kterém patře bydlíte?
Kolik máte doma knížek?
Kolik máte kamarádů?
Kolik máte sourozenců (a jaké)?
Jaké je dnes datum? (V korejštině se nejprve uvádí rok, poté měsíc a nakonec den, v tomto případě používáme numerativy spojené se sino-korejskými číslovkami)

Do mezer napište správný tvar sloves v budoucím čase (-ㄹ/을 거예요):
A: 토요일에 뭐 할 거야?
B: 친구와 영화관에 ____. (가다)

A: 숙제 다 했어?
B: 아니요, 밤에 ____. (하다)

A: 내일 무슨 옷을 입을 거예요?
B: 이 스웨터를 ____. (입다)

A:수업 끝나고 뭐 할 거예요?
B: 운동장에서 찬구들하고 ____. (놀다)

Odpovězte na otázky v korejštině:
내일 뭐 할 거예요?
수업 후에 어디에 갈 거예요?
저녁에 무엇을 먹을 거예요?
주말에 누구를 만날 거예요?

Doplňte mezery správnými tvary sloves v přítomném, minulém nebo budoucím čase:
Příklad:
A: 이번 여름에 뭐 _할 거예요_? (하다)
B: 친구하고 수영 _배울 거예요_. (배우다)

지영 : 소라 씨, 지난 주말에 뭐 ____? (하다)
소라 : 생일파티 ____. (하다) 토요일이 제 생일 ____. (이다)
지영 : 아, 그랬어요? (축하하다)
소라 : ____. (고맙다) 지영 씨 생일은 언제 ____? (이다)
지영 : 6월 27 일 ____. (이다)

다음 주말에는 리사하고 뉴욕에 ____. (가다) 뉴욕에 리사 언니가 ____. (있다) 리사 언니는 지금 대학교 4학년 ___(이다) 내년에 아마 대학원에 ___. (가다)

ZDROJE:
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
http://www.talktomeinkorean.com/
Korean languag guide (2013) by Luke Park
http://study.korean.net/