6. lekce - Minulý čas (았/었/였어요), Kdy? (언제?)

9. března 2013 v 9:26 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST - ROZHOVOR + VYPRÁVĚNÍ

제니 : 마이클 씨, 오늘 수업 있으세요?
마이클 : 네, 한국 수업이 있어요. 제니 씨는요?
제니 : 오늘 수업이 없어요. 그런데, 내일은 경제학 수업이 있어요. 한국 수업은 재미있어요?
마이클 : 네, 아주 재미있어요. 그리고 선생님도 좋으세요.
제니 : 선생님이 누구세요?
마이클 : 이민수 선생님이세요.
제니 : 한국어 반에 학생이 많아요?
마이클 : 네, 많아요.
오늘 한국어 수업이 있어요. 교실이 유니온 빌딩 1층에 있어요. 유니온 빌딩은 도서관 앞에 있어요. 한국어 선생님은 이민수 선생님이세요. 선생님이 아주 좋으세요. 수업도 아주 재미있어요. 그런데 숙제가 많아요. 그래서 매일 한국어를 공부해요. 한국어 반에 학생이 많아요. 중국 학생, 일본 학생이 많아요.

2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORU"

...는요? - A co ...?

그런데 - ale, používá se mezi dvěma větami v kontrastu
Příklady dalších vět:
기숙사가 넓어요. 그런데 아주 싸요.
오늘은 수업이 없어요. 그런데 내일은 수업이 많아요.

누구 - znamená kdo, ve třetí lekci jsme si ukazovali jak se tvoří jednoduché věty pomocí 은/는 a 이/가 - pomocí těchto koncovek se tvoří z podstatných jmen buďto podmět ve větě (이/가) nebo téma (은/는), ale k jejich přesnějšímu užívání se ještě vrátíme v gramatice. Pokud chceme vytvořit podmět z 누구 (přidat koncovku 가) musíme odebrat část "구" => 누가. Tento tvar používáme pouze v případě, že chceme na slovo KDO dát důraz.
Příklady vět s 누구/누가:
누구예요? = Kdo je to? (neutrálně)
누가 제인이에요? = Kdo je Jane? (KDO je z těch všech lidí Jane?)

3.) ČÁST - SLOVÍČKA

어제 - včera
오늘 - dnes
내일 - zítra
지금 - teď (jinak se dá teď ještě říct 이제, ale to znamená spíš něco jako "už", používá se pokud je teď něco jinak, než to bylo dříve)
아까 - nedávno, před chvílí
나중에 - později
수업 - hodina (ve škole), kurz, přednáška
경제학 - ekonomie (předmět)
재미있다 - být zábavný, zajímavý
반 - třída (ve škole)
교실 - třída ve škole (místnost)
숙제 - domácí úkol
공부하다 - učit se, studovat
교과서 - učebnice
여자 - žena
남자 - muž
소녀 - dívka
녀석 - chlapec
친구 - kamarád
사과 - jablko/omluva
날씨 - počasí
우산 - deštník
공원 - park
적다 - psát
잡다 - chytit
이상하다 - být divný, zvláštní
멋있다 - být "cool"
기다리다 - čekat
언제 - kdy
도착하다 - přijet, dorazit
일어나다 - vstávat
배우다 - učit se
바쁘다 - být zaneprázdněný, mít spoustu práce
오다 - přijít
전화하다 - telefonovat
예쁘다 - být pěkný, hezký
가르치다 - učit někoho něco


4.) ČÁST - GRAMATIKA

Koncovka -(으)세요 - honorifická koncovka

Opět připojujeme ke slovesnému kořeni, pokud končí samohláskou, přidáváme jen 세요, pokud souhláskou, přidáváme 으세요. Výjimku tvoří slovesa končící na "ㄹ" - u nich toto písmenko vypouštíme (팔다-prodávat => 파세요.-Prodejte to, prosím.) Tuto koncovku používáme pokud někomu chceme vyjádřit respekt a to jak v případě, že přímo s tím člověkem mluvíme, tak v případě, že mluvíme o něm někým jiným.
Příklady vět:
A: 선생님, 우산 있으세요? Pane učiteli, máte deštník?
B: 아니요, 없어요. Ne, nemám.

내일 세 시에 오세요. = Přijďte prosím zítra ve tři hodiny.
공부하세요! = Učte se prosím!
경은 씨, 쉬세요. = Kyeongeun ssi, odpočiňte si.
조심하세요. = Dávejte pozor, prosím./ Buďte opatrný/á.

어서오세요. = Vítejte.
안녕히 주무세요. = Dobrou noc. (zdvořile)


은/는 a 이/가

은/는 jsou koncovky, které po připojení k podst. jm. utvářejí téma/předmět ve větě. Pokud je připojíme k podst. jm. mají význam "ohledně", "na rozdíl od ostatních věcí". Prostě nám zvýrazňují význam daného podstatného jména. Kdy, kterou z nich připojíme jsme si již řekli ve druhé lekci.
Příklady vět:
이거 사과예요. = Tohle je jablko. x 이거사과예요. = TOHLE je jablko. (Ale ostatní věci jablka nejsou)

오늘 날씨 좋네요. = Dnes je pěkné počasí. x 오늘 날씨 좋네요. DNES je pěkné počasí. (Do teď pěkné počasí nebylo) x 오늘 날씨 좋네요. = Dnes je pěkné POČASÍ. (Ostatní věci dneska nejsou tak dobré)

Pokud připojíme koncovky이/가 k podst. jm., utvoříme z něj podmět, 1. pád. Zároveň to změní důraz na post. jm. - výraz "nic než", "žádný jiný než". Kdy, kterou z nich připojíme víme již ze třetí lekce.
Příklady vět:
A: 좋아요. = Líbí se mi to./ Mám to ráda.
B: 뭐 좋아요? = CO se ti líbí?


A: 기숙사 어디 있어요? = Kde je ubytovna? (Ubytovna - 1. pád, ptáme se jen na to, kde je ubytovna, ne něco jiného)
B: 도서관 뒤에 있어요. = Je za knihovnou.


Tyto koncovky (a také další) se samozřejmě dají připojit i k zájmenům a tady je tabulka toho, jak to vypadá u zájmena .
OBYČEJNÁ FORMA
ZDVOŘILÁ FORMA았/었/였어요 - minulý čas

Toto jsou jedny z koncovek, které vyjadřují minulý čas. Opět je připojujeme ke slovesnému kořeni a řídíme se tím pravidlem, že pokud je poslední samohláska v kořeni nebo, připojujeme ke koření 았어요 a pokud je poslední souhláskou jakákoli jiná, následuje koncovka 었어요. Pokud slovesný kořen končíㅣ, odebereme a přidáme 였어요. Samozřejmě zase existují různé výjimky. Tady je tabulka sloves v přítomném a minulém času:
Příklady vět:
A: 승현 씨, 어디 갔어요? = Seunghyeon ssi, kam jste šel?
B: 집에 갔어요. = Šel jsem domů.

A: 오늘 점심 어땠어요? = Jaký byl dneska oběd?
B: 괜찮았어요. = Byl docela dobrý./ Ušel.

어제 공부 많이 했어요. 그리고 너무 바빴어요. = Včera jsem se hodně učila a měla jsem spoustu práce.

언제 (kdy)

Příklady otázek:

언제 했어요? = Kdy jsi to udělal?
언제 도착했어요? = Kdy jsi dorazil?
언제 왔어요? = Kdy jsi přišel?
언제 일어나요? = Kdy vstáváš?

에 vs. 에서

Obě dvě koncovky po připojení k podstatnému jménu vyjadřují umístění. A s oběma se neodmyslitelně pojí 어디 (kde, kam).
O koncovce jsme se již bavili v předchozích lekcích. Pokud ji připojíme za nějaké místo, znamená "v" nebo "do".
Pro zopakování si ukážeme pár vět s touto koncovkou:
A: 어디 가고 싶어요? = Kam chceš jít?
B: 한국 가고 싶어요. = Chci jít do Jižní Koreji.

학교 갔어요. = Šla jsem do školy.

A: 지금 어디 있어요? Kde teď jsi?
B: 식당 있어요. Jsem v jídelně.


Pokud přidáme koncovku 에서 k nějakému místo, znamená "v", "ve" nebo "z" a používáme ji, pokud se na daném místě něco děje nebo v případech jako "Pocházím z ...", "Přišel mi balíček z ..."
Příklady vět:
A: 집에서 뭐 해요? = Co děláš doma?
B: 집에서 일해요. = Pracuju tam.

A: 어디에서 운동 해요? = Kde cvičíš?
B: 공원에서 운동 해요. = Cvičím v parku.

친구가 서점에서 일을 해요. = Kamarád pracuje v knihkupectví.

Rozdíly v používání 에 a 에서:
도서관 있어요. = Jsem v knihovně. (Jen tam jsem, nic se neděje.)
도서관에 가요. = Jdu do knihovny. (Jdu tam, nic tam nedělám.)

x

도서관에서 공부해요. = Učím se v knihovně. (Vykonávám tam nějakou činnost.)


5.) ČÁST - CVIČENÍ

Doplňte rozhovor, použijte honorifickou koncovku -(으)세요
Příklad:
우현: 이 선생님은 한국 사람이세요?
인나: 네, __이세요._
인나: 선생님, 뭐 ____?
선생님: 책 읽어요.
인나: 오늘 수업 ____?
선생님: 아니요, 없어요.

이거 좋아요. = Tohle se mi líbí./ Tohle mám rád/a.
Jak řeknete "(Ostatní věci ujdou, ale) TOHLE se mi líbí."?

피자 비싸요. = Pizza je drahá.
Jak řeknete, že ostatní věci nejdou ale PIZZA je drahá?
Když se vás někdo zeptá "뭐가 비싸요?" Jak odpovíte, že je to právě PIZZA?


Napište minulé a přítomné tvary sloves:
팔다, 이상하다, 기다리다, 쓰다


Přeložte:
Kdy jsi vstal?
Kdys to udělal?


Jsem doma.
Co děláš ve škole?
Pracuji v knihkupectví.

ZDROJE:
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
http://www.talktomeinkorean.com/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama