4. lekce - Směry (쪽), Je,má, není, nemá (있어요,없어요)

6. března 2013 v 10:10 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST - ROZHOVOR + VYPRÁVĚNÍ

유미 : 저어, 학교 식당이 어디 있어요?
리사 : 유니온 빌딩 3층에 있어요. 도서관 뒤에도 있어요.
유미 : 유니온 빌딩은 어디 있어요?
리사 : 우체국 앞에 있어요.

대학교 캠퍼스는 참 넓어요. 그리고 학생이 많아요. 도서관도 아주 커요. 학교 식당은 유니온 빌딩 안에 있어요. 유니온 빌딩 안에는 책방도 있어요. 유니온 빌딩 뒤에는 학생회관이 있어요. 학생회관이 좋아요.

2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORU + VYPRÁVĚNÍ"

저어 - vyjadřujeme tím váhání před tím, než k někomu promluvíme.
... 어디 있어요? - Kde je ... ?
좋아요. - Mám rád/a, líbí se mi. Opakem je "싫어요." Nesnáším, nenávidím, nechci.

3.) ČÁST - SLOVÍČKA

가방 - taška
기숙사 - ubytovna
대학교 - vysoká škola
고등학교 - střední škola
*중학교 - "prostřední škola"
*초등학교 - základní škola
도서관 - knihovna
유니온 빌딩 - union building - "společná budova"
시계 - hodiny, hodinky
식당 - jídelna, restaurace
의자 - židle
책 - kniha
책방 - knihkupectví (další název pro knihkupectví je ještě 서점)
책상 - školní lavice, psací stůl
캠퍼스 - kampus, školní areál
학교 - škola
학생회관이 - centrum pro studenty
층 - patro
우체국 - pošta
참 - docela, skutečně
넓다 - široký, prostorný
그리고 - a taky
많다 - být hodně
아주 - velmi
크다 - být velký (nepravidelné sloveso - po přidání koncovky -어요 se mění v 커요)
안에 - uvnitř, vevnitř
앞에 - před
뒤에 - za
옆에 - vedle
위에 - nad, nahoře
밑에 - pod, dole
어디 - kde


* V Jižní Koreji mají jiný systém vzdělávání : nejprve je mateřská školka (유치원) - v ní jsou děti zpravidla od tří do šesti let, pak je základní škola (u nás by to byli třída 1. - 6. na základní škole) - děti ji navštěvují od 7 do 13 let, na ní navazuje takzvaná prostřední škola (u nás jakoby 7. - 9. třída základní školy) - děti ji navštěvují od 13 do 16 let, potom je střední škola, která trvá jen tři roky a děti ji navštěvují zpravidla od 15-16 do 18 let. Nakonec je vysoká škola, ale jen pro takové lidi, kteří jsou schopni psychicky přežít třetí ročník střední a zvládnout zkoušky na vysokou školu. Je známo, že na studenty jsou tyhle zkoušky strašný psychický nápor, jsou neustále tlačeni jak rodiči, kteří chtějí mít své děti na co nejlepší vysoké škole, aby potom měli výhodné zaměstnání, tak učiteli. Studenti proto zůstávají vzhůru dlouho do noci a celé dny se téměř nepřetržitě učí. Každý rok to spousta studentů nevydrží a pokud zkouškami neprojdou často páchají sebevraždy.4.) ČÁST - GRAMATIKA

Vyjádření umístění - 에 있어요

학교 식당은 유니온 빌딩 안에 있어요. - Školní jídelna je ve "společné budově".
도서관 밑도 학교 식당이 있어요. - Školní jídelna je i/také pod knihovnou.
Všimněte si, že v češtině řekneme "Jídelna je ve společené budově", ale v korejštině je to : " Jídelna společné budově v je". Předložky jako je v,na,za,pod atd. dáváme vždy za slovo, které chceme modifikovat
Př: (자동차 = auto)
자동차 앞에 = před autem
자동차 뒤에 = za autem
자동차 옆에 = vedle auta
자동차 위에 = na autě
자동차 밑에 = pod autem
MÍSTOSOUVISEJÍCÍ MÍSTO
DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ MÍSTO
+ UMÍSŤUJÍCÍ KONCOVKA
(= PŘEDLOŽKA)

SLOVESO EXISTENCE
유니온 빌딩우체국앞에있어요.
가방은의자옆에있어요.
책은책상위에있어요.

Další příklady vět:

소파 위에서 자고 있어요. - Spím na gauči.
소파 = gauč, 자다 = spát, -고 있어요 přítomný čas průběhový

나무 밑에서 책을 읽고 있어요. - Čtu si pod stromem knížku.
나무 = strom, 읽다 = číst

이다 vs. 있다, 없
V češtině používáme sloveso být jak ve smyslu existence (Knihkupectví je v nákupním centru.), tak ve smyslu identifikace (Můj obor je ekonomie.) V korejštině tomu tak není.
Sloveso 이다 používáme pokud se bavíme o identifikaci (저는 학생이에요.) a sloveso 있다, 없다 mluvíme-li o existenci (학교 식당은 유니온 빌딩 안에 있어요.) (v případě slovesa neexistenci).

Když používáme slovesa 있다 a 없다 bavíme se o existenci a tak se dají překlídat nejen jako být a nebýt, ale i jako mít a nemít.
Př:
친구 있어요. = Mám kamarády/a. = Jsou (tu) kamarád/i.
물 있어요. = Mám vodu. = Je (tu) voda.
시간 있어요? = Máš čas? = Máte čas? = Mají čas? = Je čas?
시간 없어요. = Není čas. = Nemám čas. = Nemá čas. = Nemají čas.
친구 없어요. = Nemám kamaráda/y. = Není tu kamarád. = Nemají kamaráda/y.
Takovéhle krátké věty se z korejštiny dají překládat různým způsobem a proto správný význam vždy musíme poznat z kontextu.

이, 그, 저
= tohle (něco co je blízko k mluvícímu člověku)
그 = to, tamto (něco co je blízko u druhé osoby, té ke které mluvíme)
= támhle to (něco co je vzdáleno od obou osob)
이, 그 a 저 fungují v korejštině jen jako modifikátoři, pokud z nich chceme udělat zájmeno, musíme za ně přidat 거 nebo 것 (= věc, předmět, fakt, položka) =>
이것 nebo 이거 = tohle, toto, tahle věc
그것 nebo 그거 = tamto, tamta věc
저것 nebo 저거 = támhleto, támhleta věc

Př.:
저 사람 제 동생이에요. - Támhle ten člověk je můj mladší sourozenec
제 = můj (zkrácená podoba 저의), 동생 = mladší sourozenec (여동생 = mladší sestra, 남동생 = mladší bratr)


5.) ČÁST - CVIČENÍ
Doplňte do mezer 안에, 앞에, 뒤에, 옆에, 위에 nebo 밑에.


Příklad : 한국은 중국 _옆에_ 있어요.

캐나다는 미국 ___ 있어요.
체코 공화국 독일 ___ 있어요. (독일 = Německo)

Na základě tohoto obrázku odpovězte na otázky:

Příklad: 가방이 어디 있어요? - 책상 옆에 있어요.
책상은 어디 있어요? -
책은 어디 있어요? -
의자는 어디 있어요? -
시계는 어디 있어요? -

Přelož:

Máš čas?
Máš korejské kamarády?
Nemáme vodu.

ZDROJE :
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
http://www.talktomeinkorean.com/
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama