Únor 2013

Korejské emotikony

16. února 2013 v 7:51 | Raemi |  Korejština
ㅎㅎ - je z "하하" a znamená smích
ㅇㅋ - OK
ㅋㅋㅋ - je zkrácenina z 크크크 a má taky znamenat smích
ㅍㅎㅎ - vychází z 푸하하 a má ten samý význam jako ㅎㅎ
ㅉㅉ - vychází z 쯧쯧, což vyjadřuje zklamání nebo soucit
;;; - vyjadřuje pot, cítí se trapně
^o^ - nadšení
ㅇㅇ - znamená jo, vychází 응 (naprosto neformální jo)
ㄷㄷㄷ - něco jako korejské OMG, pochází se slova 덜덜덜, což vyjadřuje to jak se člověk třese z nadšení, z šoku
=ㅅ= - vážný obličej
ㅇㅅㅇ - roztomilý obličej
ㅡㅅㅡ - "Děláš si srandu?!"
ㅋㅅㅋ - smějící se obličej

ZDROJE: http://www.talktomeinkorean.com/; http://asianmigomi.tumblr.com/page/4
Fráze, ustálená spojení, slangy

15. února 2013 v 9:38 | Raemi |  Korejština
마음이 가벼웠어요. - Ulevilo se mi.
tvar 마음이 가볍다 - cítit úlevu

집중이 않된다. - Nemůžu se soustředit.
집중이= koncentrace, 않된다 = nejde (to)

새해 복 많이 받으세요. Šťastný nový rok.
새해 = Nový rok, 복 = požehnání, 많이 = hodně, 받으세요= prosím přijměte, prosím dostaňte

됐거든. - Už nic neříkej./Přestaň./Zapomeň na to. (Používáme, pokud už nechcemE od toho druhého slyšet další výmluvy apod.)

두고보자. Jen počkej./Já ti to vrátím.

오해 하지 마세요. Nechápejte mě špatně.

(오해하다=špatně pochopit)
닭살이야. - Mám z toho husí kůži.
(doslova kuřecí kůži - 닭=kuře, 살=kůže nebo tělo, maso)

요즘 한가하세요? - Máte poslední dobou hodně volného času?

싼 게 비지떡이다 .- (Levné věci nejsou vždycky ty nejlepší.) Máš co sis zasloužil.
싼 = levný, 게 (zkrácenina 것이) = věc, 비지떡 = "nechutné jídlo"

실패는 성공의 어머니 - "Prohra je matkou úspěchu" (Všechno špatné k něčemu dobré.)

가는 말이 고와야 오는 말이 곱다. - "Když budeš říkat hezké věci, ostatnÍ ti taky budou říkat hezké věci."
가는 말이 = řeč, slova, která jdou, 고와야 - vyčasovaný tvar 곱다 = krásný, hezký, 오는 말이 = přicházející slova, řeči

눈이 높은 사람 - člověk s vysokými nároky
vychází z 눈이 높다(mít vysoké nároky) a to můžeme rozložit na => 눈+이 (oko/oči) a 높다 (vysoký)


손발이 맞다 - dobrá spolupráce
손- ruka, 발 = noha, 맞다 = sladit, být správný

잘난 척 하지마. - Nepředváděj se.
잘난 = úžasný, skvělý, 척 하다 = předstírat, že ...


한 눈 팔다 - obrátit svou pozornost od jedné věci/činnosti k nějaké druhé

한 눈 = jedno oko, 팔다 = prodat

눈치 빠르다 - dokázat rychle rozpoznat situaci

눈치 = smysl rozpoznat situaci, sám poznat jak se lidi okolo mě cítí, 빠르다 = být rychlý

돈이 아까워요. - Je to škoda/ ztráta peněz.
돈이 = peníze, 아깝다 = být k ničemu, nestojí to za to, je toho škoda


기가 막혀요. = To je šokující./Vzalo mi to dech.
기가 = naše vnitřní energie, 막히다 = blokovat, zastavit


모범생 = šprt, naprosto vzorný student bez jediné poznámky


셤 공부하기 싫어. - Nechci se učit na test.
셤 - slangová zkrácenina 시험 = zkouška, test, 공부하기 = učení se, 싫다 = nesnášet, nenávidět, nechtít


잠수를 타다 - nedat se absolutně nijak zkontaktovat
잠수 = potápění, 타다 - nastoupit

밀당 - "push and pull"

눈에 밟히다 - o někoho se bojíme a nemůžeme na něj přestat myslet
눈에 = v oku, na oku, 밟히다 = stoupnout na...


벼락치기하다 - učit se na poslední chvíli
벼락 = blesk, 치기 = udeření

사차원 - jiný než ostatní, excentrický, divný, nepředvídatelný (když mluvíme o lidech)
사 = 4, 차원 = rozměr


발이 넓다 = znát se navzájem se spoustou lidí
발이 = noha, 넓다 = široký


귀가 얇다 = nenechat se ovlivnit názory ostatních, když se o něčem rozhoduju

귀가 - ucho/uši, 얇다 - být tenký


바가지 썼어요. - Zaplatil jsem za to víc než kolik to stálo./Bylo to předražené.
바가지 = předražený, 쓰다 = psát, nebo nosit na hlavě

ZDROJE:
http://www.topikguide.com/2012/08/useful-korean-slang-and-phrases.html
http://asianmigomi.tumblr.com/
http://www.youtube.com/user/naldaramjui/videos?view=0&flow=grid
http://ezcorean.com/korean_vocabulary/hanja/mod_pager.php?cfile=mod_pager&from_lang=korean&browse_all=1&switch=expr&quiz_offset=&to_lang=english&user=&browse_todo=0&browse_old=0&browse_word=0&browse_user_name=curious&entrant=8
http://www.youtube.com/user/talktomeinkorean/videos?view=0

3. lekce - země (나라), 은/는+이/가

13. února 2013 v 15:38 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST - ROZHOVOR + VYPRÁVĚNÍ

마이클 : 안녕하세요? 저는 마이클 정이에요. 이름이 뭐예요?
소피아 : 소피아 왕이에요. 반갑습니다.
마이클 : 소피아 씨는 한극 사람이에요?
소피아 : 아니요, 한극 사람 아니에요. 중국 사람이에요.
마이클 : 아, 그래요? 저는 한극 사람이에요.

이민수 선생님은 한국어 선생님이에요. 한극 사람이에요. 김유미, 마이클 정, 소피아 왕, 스티브 윌슨은 한국어 클래스 학생이에요. 김유미는 한극 사람이에요. 마이클 정도 한극 사람이에요. 소피아 왕 한극 사람이 아니에요. 중국 사람이에요. 스티브 윌슨도 한극 사람이 아니에요. 미국 사람이에요.

2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORU"

이름이 뭐예요? - Jak se jmenuješ? Doslovným překladem by bylo něco jako : "Co je (tvoje) jméno?" 이름=jméno, 뭐= co (je to zkrácenina z 무엇 -> 무어 -> 뭐)
반갑습니다. - Těší mě. Rád/a Vás poznávám. Stejný význam mají i obměny této fráze: 만나서 반갑습니다. (Doslova těší mě že vás poznávám/potkávám - 만나다 - potkat, setkat se), 만나서 반가워요. (Méně formální) nebo jen 반가워요.
- dalo by se přeložit asi něco jako pane nebo paní. Pokud 씨 umístíme za něčí jméno (je jedno jestli se jedná o ženu či o muže) vyjadřujeme tím k tomu člověku úctu. Měli bychom to užívat u kolegů, spolužáků na vysoké škole, nadřízeným nebo pokud mluvíme s někým jehož jméno již známe, ale nejsi si moc blízcí (jinak se moc dobře neznáme). Nepoužíváme to pokud mluvíme s nebo o někom kdo je mladší než my. 씨 vždy připojujeme za křestní jméno, nikdy ne za příjmení.
아니요 - ne, občas můžeme vidět psané i jako 아뇨.
아니에요. - Není (to tak). V rozhovoru to znamená konkrétně nejsem. Užívá se při popírání nějaké skutečnosti. Další věty s 아니에요 : 1학년이에요? 안이요, 1학년 아니에요. 3학년이에요.
아, 그래요? - Á, vážně? 그래요 znamená být takový/ být tak.3. ČÁST - GRAMATIKA

Podst. jm. 1은/는 podst. jm. 2이/가 아니에요 - Tímto typem konstrukce věty vyjadřujeme že první podst. jm. není druhým podst. jménem. Kdy napíšeme 은 a kdy 는 již víme z předchozí lekce. 이 připojujeme k pods. jm. končícímu na souhlásku (př. 시간이 - čas, doba) a 가 k podst. jm. končícímu samohláskou (př. 남자가 - muž). Příklady vět : 저는 제니가 아니에요. (Já nejsem Jenny) 박수민은 나쁜 학생이 아니에요. (Pak Su Min není špatný student) 비는 눈이 아니에요. (Sníh není déšť, pozn. : 눈 může znamenat sníh i oko)


Stupně mluvy (2.část):
V minulé lekci jsme si vysvětlili kdy se používají tři hlavní stupně, teď si přiblížíme jejich koncovky a vysvětlíme si zbytek stupňů.

1.) stupeň - 해체
koncovky
oznamovací věta : -아/-어/-여
  • oslovení : -야, pokud o někom mluvíme a neoslovujeme ho, přidáváme za jeho jméno -이 (to samé pravidlo jako u 씨)
  • otázka : -아/-어?, -니?/-냐?/-느냐?
  • žádost (př. pojďme, udělejme) : -자
  • rozkaz : -아/-어, (-아/-어)라, -너라/-거라
  • zvolání : -구나/-다!

Tvary slovesa 하다 v 해체 - nehonorificky 해 a honorificky 하셔

Psaní koncovek:
-아/-어 - u slovesného infinitivu nejprve odtrhneme "다" a pak se podíváme na slovesný kořen. Je-li poslední samohláskou 아 nebo 오, připojíme k němu koncovku -아, pokud je to jakákoli jiná samohláska, přidáváme -어. I tady existují jisté výjimky/ pravidla. V minulé lekci jsem ukazovala sloveso 가다. Končí na 아 a proto k němu máme přidat -아. Zde se uplatňuje pravidlo : pokud slovesný kořen končí na 아, nepřidáváme už druhé 아. Další věci, které si je dobré zapamatovat - sloveso 하다 => 해, 이다 => 이야 , 아니다 => 아니야. Výjimek samozřejmě existuje mnohem víc, dostanem se k nim postupem času. Ještě jedna poznámka. Pravidlo 하다 => 해 se vztahuje ke všem slovesům končícím na -하다 (př. 숙제하다 - dělat domácí úkol/y - 숙제해)
Otázky, rozkazy atd. tvoříme stejným způsobem. Při přidávání jakýchkoliv koncovek ke slovesu se prostě vždycky odrhne "da" a pak záleží na to jestli kořen končí na samohlásku či souhlásku.

2.) stupeň - 해요체
koncovky - většinou ty samé jako u 해체, akorát k nim přidáme

Tvary slovesa 하다 v 해요체 - nehonorificky 해요 a honorificky 하세요 (하셔요- méně používané)

Výjimky - 하다 => 해요, 이다 => 에요/예요, 아니다 => 아니에요
Příklad slovesa v tomto stupni - 괜찮다 (být v pořádku) => 괜찮아요.

3.) stupeň - 해라체 - používá se mezi blízkými přáteli, příbuznými, když mluvíme s někým kdo je mladší než mi, ale jen velmi zřídka. Většinou se používá jen v knihách nebo ho užívájí reportéři ("Ona řekla..")
koncovka -ㄴ다

Tvary slovesa 하다 v 해라체 - nehonorificky 한다 a honorificky 하신다

4.) stupeň - 하게체 - používají ho straší lidé, když mluví k mladším, k přátelům apod., také není moc častý
koncovka -네

Tvary slovesa 하다 v 하게체 - nehonorificky 하네 a honorificky 하시네

5.) stupeň - 하오체 - používají ho jen někteří straší lidé. Mladší generece ho někdy používá na Internetu jako "nářečí" po té, co se stalo populárním díky "historickým drama"
koncovka -오

Tvary slovesa 하다 v 하오체 - nehonorificky 하오 a honorificky 하쇼/하시오

6.) stupeň - 합쇼체
koncovky
  • oznamovací věta - ㅂ니다/습니다
  • otázka - ㅂ니까/습니까?
Tvary slovesa 하다 v 합쇼체 - nehonorificky 합니다 a honorificky 하십니다7.) stupeň - 하소서체 - kdysi ho používali lidé, když mluvila s králem, královnou nebo jiným vysoce postaveným úředníkem. Dnes už tento stupeň slyšíme jen v hist. dramatech.
koncovka -나이다


Tvary slovesa 하다 v 하소서체 - nehonorificky 하나이다 a honorificky 하시나이다Pro začátek stačí, když se naučíte 1.) a 2.) stupeň a až nakonec 6.) (ostatní stupNě vesměs nevyužijete, ale je dobré si o nich aspoň přečíst, když byste jimi náhodou slyšeli někoho mluvit, aspoň budete vědět, o co jde.


4. ČÁST - SLOVÍČKATentokrát se podíváme na země a jejich jazyky.ZEMĚJAZYK
한국 - Korea한국어 - korejština
미국 - USA영어 - angličtina
영국 - Anglie영어 - angličtina
일본 - Japonsko일본어 - japonština
중국 - Čína중국어 - čínština
프랑스 - Francie프랑스어 - francouzština
스페인 - Španělsko스페인어 - španělština
러시아 - Rusko러시아어 - ruština

Pozn. : U korejštiny se dá použít jak výraz 한국어 tak 한국말.


5.ČÁST - CVIČENÍ

Převeďte následující otázky do korejštiny:
Př. : 1.) (Sofii) Jsi v prvním ročníku? => 소피아 씨, 1학년에요?
2.) (Yumi) Jsi Číňanka? =>
3.) (Steve) Jsi v druháku (v druhém ročníku)? =>
4.) (Michaelovi) Jsi vysokoškolák? =>
5.) (Susan) jsi Američanka? =>

Napište do mezer 네 nebo 아니요, podle toho jak to vyplývá z kontextu:
Př.: 1.)
A: 일본 사람이에요?
B: ___ 아니요,__ 중국 사람이에요.
2.)
A: 3학년이에요?
B: ___,1학년이에요.

3.)
A: 미국 사람이에요?
B: ___, 미국 사람이에요.

4.)
A: 선생님이에요?
B: ___, 학생이에요.

5.)
A: 한국어 선생님이에요?
B: ___, 영어 선생님이에요.


ZDROJE:
http://koreanjjang12.wordpress.com/2010/10/19/speech-levels-말체/
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1

Kavárny v Seoulu

13. února 2013 v 7:52 | Raemi |  Korejská kultura
Začala jsem se trochu zajímat o kavárny v Seoulu, jelikož jsou poslední dobou v Koreji velkým trendem, vidíme jak v každém druhém 드라마. Proč jsou tak populární? Nejspíš protože Korejci (stejně jako jiné národy) prostě následují trendy a už jen název 'cafe' v nich navozuje jakýsi pocit evropského glamouru, což je v Koreji poslední dobou docela oblíbené. Dalším důvodem je, že kavárna je také jednoduše místo, kam si můžou jít lidi sednout a popovídat. Rodiny totiž žijí většinou celé pohromadě a v jednom docela malém domku může být třeba okolo osmi lidí a tak je tam soukromí ... vlastně téměř žádné. Třeba pokud by si chtěl nějaký teenager přivést domů partičku svých přátel, tak to prostě nepůjde, jelikož by nadělali moc velký rámus a rušili by dospělé. Kavárny jsou proto ideálním místem, kde se může sejít větší počet lidí, popovídat si a ještě si k tomu dát něco dobrého. Chodí do nich často i lidé, když mají zrovna čas mezi dvěma schůzkami nebo o obědové pauze.
Tak a teď něco k cenám kafe v Seoulu. Asi nejnižší cena kafe se pohybuje kolem 2 000 - 2 500 Wonů (35-43 Kč), ale to jen v kavárnách, které nejsou známé nebo si tam nemůžete sednout. V kavárnách jako Cafe Bene, DeChocolate, Coffee Bean, Angel in Us nebo NesCafe stojí kafe okolo 3 400 - 9 000 Wonů (59-156Kč), jen proto, že prostě platíte za tu značku a Korejci jsou za kvalitu a značku prostě tolik zaplatit ochotní. U nás káva taky není zrovna levná. Pamatuju si jak jsem si jednou v restauraci koupila kafe asi za 60 Kč a přinesli mi mini hrníček a výšce asi 5 cm... ale pořád asi lepší než v Koreji :)

Pozdravy ukloněním se, korejská jména

11. února 2013 v 7:34 | Raemi |  Korejská kultura
V Koreji je uklánění se, když někoho zdravíme, zdvořilostí (pokud člověk, kterého zdravíme není mladší než my). Stupeň uklonění závisí na takových věcech jako je úroveň zdvořilosti, náš věk a sociální status. Pokud chceme vyjádřit největší úctu, ohneme hlavu a záda o 45°. Normální zdvořilostí je ohnout hlavu a záda asi o 15° s tváří dolů. V Koreji je považováno za neslušnost zírat někomu přímo do obličeje (obzvláště staršímu člověku. V běžném setkání s někým, kdo je asi tak stejně starý jako my, stačí jen kývnout hlavou.
Ačkoliv je v Koreji typickým pozdravem uklonění, potřesení rukou je taky docela běžné. Většinou se nejdřív ukloní mladší osoba a pak té starší potřese rukou, pokud mu jí podá. Mladší osoba se často třese oběma rukama. Stisk rukou bývá u Korejců zpravidla velmi jemný.

Stejně jako v mnoha jiných asijských zemích se v Koreji jako první uvádí příjmení a pak až křestní jméno. Většina jmen se skládá ze třech sino-korejských znaků: první znak je příjmení a druhé dva křestní jméno. Existují ovšem výjimky, kde se příjmení skládá ze dvou znaků (př. 황보) nebo kdy má křestní jméno jen jeden znak.
V Koreji je registrováno 259 příjmení. Mezi pět nejběžnějších příjmení patří 김, 이, 박, 최 a 정. Další zajímavostí je, že Korejky nepřejímají příjmení svých manželů.

ZDROJ : KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1

2. lekce - Pozdravy (인사), Představení se (소개)

10. února 2013 v 19:18 | Raemi |  Korejština
1. ČÁST - ROZHOVOR

스티브 : 안녕하세요? 저는 스티브 윌슨이에요. 3 학년이에요.
유미 : 안녕하세요? 저는 김유미예요. 저는 1 학년이에요.
마이클 : 마이클 정이에요. 저도 1 학년이에요.

2. ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORU"

První "fráze", která se v tomto rozhovoru vyskytuje je pozdrav 안녕하세요? (Dobrý den.) Pokud bychom si ho chtěli doslovně přeložit, znamená něco jako Jste v míru? nebo Jste v pokoji?
Dá se rozdělit na 안녕 - mír, zdraví, být v pořádku a 하세요? - Jsi? Děláš? 하세요 je tvarem slovesa 하다 a jak tento tvar vzniknul si rozebereme později. Na 안녕하세요? většinou odpovídáme taky 안녕하세요?

저는 스티브 윌슨이에요. - Já jsem Steve Wilson.
Když se chceme představit, řekneme 저는 (já), za to dáme své jméno a pokud končí na samohlásku přidáme za něj koncovku -예요, pokud na souhlásku, přidáme koncovku -이에요, jako u Wilsona.
3 학년이에요. - Jsem ve třetím ročníku (tady myšleno na vysoké škole)
Pokud chceme říct v jakém jsme ročníku, napíšeme jen číslici (v tomto případě používáme sino-korejské číslice, dále vysvětlím později) a za to dáme 학년이에요.
저도 1 학년이에요. - Já jsem také v prvním ročníku.
저도 znamená já také. Chceme-li říct třeba ty také, napíšeme ty + koncovku - 도 (너도). Funguje to takhle se všemi zájmeny.
Další fráze:
Když se s někým v korejštině loučíme, lze to říci dvěma způsoby : 안녕히 계세요. nebo 안녕히 가세요.
안녕히 계세요 používáme pokud odcházíme a druhá osoba (ta, které to říkáme) zůstává na místě. Doslovně to znamená "Zůstaň v pokoji." Opět to můžeme rozdělit na 안녕히 (pokojně) a 계세요 (prosím, zůstaňte).
안녕히 가세요 užíváme v opačné situaci - pokud my zůstáváme a ten druhý odchází, nebo případně pokud z daného místa odcházíme oba. Doslovný překlad - Jděte v míru. (Jděte v pokoji.)
감사합니다. - Děkuji. Opět si to můžeme rozdělit na 감사 - vděčnost a 합니다 - jsem/dělám.
죄송합니다. - Promiňte. Dá se zase rozdělit na 죄송 - omluva, lítost a 합니다.
저기요. - Promiňte (mi). - Neznamená to promiňte ve smyslu, že bychom se někomu omlouvali. Tuhle frázi používáme v těchto dvou následujících případech - 1.) Pokud chceme získat něčí pozornost a promluvit si s tím člověkem, nebo mu něco sdělit, 2.) Pokud voláme na číšníka/číšnici v restauraci a chceme si obědnat.
네.- Ano. 네 můžeme používat ve vícero situacích, než jen pokud s něčím souhlasíme. Například pokud nám někdo něco říká a my ho neslyšíme/nerozumíme mu, můžeme se ho prostě zeptat 네? Také se 네 často používá, když nám někdo něco vypráví. Aby ten druhý věděl, že ho pořád posloucháme, prostě řekneme " 네 " pokaždé, když se odmlčí (ne naprosto pokaždé a ne, když nám ten druhý řekne jen jednu větu). Je to často vidět u moderátorů různých pořadů. Jeden z nich povídá a druhý do toho jen pořád vkládá 네... ačkoliv mám občas pocit, že toho prvního moc nevnímá :D
맞아요. - Máte pravdu./ To je pravda.
아니요. - Ne.


3. ČÁST - GRAMATIKA

Podst. jm.+은/는 jiné podst. jm.+예요/이에요. Touto konstrukcí věty vyjadřujeme, že jedno podstatné jméno je druhé podst. jm. a je to jeden z těch nejjednodušších typů vět v korejštině vůbec. Pokud podst. jm. končí na samohlásku, přidáme koncovku -는, pokud na souhlásku, přidáme koncovku -은. Jak to funguje s -예요/-이에요 jsme si již vysvětlili nahoře u 저는 스티브 윌슨이에요. Příklady vět s touto konstrukcí: 소피아 왕은 학생이에요. (Sofie Wang je studentka.) 소피아는 중국 사람이에요. (Sofie je Číňanka.)
U poslední věty se ještě zastavíme. 중국 = Čína, 사람 = člověk => 중국 사람 = Číňan/ka. Když chceme říct svou národnost, napíšeme vždy zemi, ze které jsme a po té za to jen přidáme 사람이에요. (Př. : 저는 체코 사람이에요. - Jsem Češka.) Na správné používání koncovky -은/-는 se ještě podíváme v další lekci.
예요/이에요 můžeme použít i jen ve spojení s jedním podst. jménem. Př. : 이거 사무실이에요. - Tohle je kancelář. 뭐예요? Co je (to)?


Stupně mluvy (1.část):
V první části se podíváme jen zlehka na stupně mluvy, povíme si při jakých příležitostech se používají. V korejštině existují 3 hlavní stupně mluvy, kterými vyjadřujeme různé úrovně zdvořilosti.

První kategorií je 반말 a do něho patří jen 1. stupeň - 해체 - používá se mezi blízkými přáteli a příbuznými nebo když mluvíme s někým, kdo je mladší než my. Pokud nějakého člověla vidíme poprvé, tento stupeň rozhodně nepoužíváme (pokud ovšem nemám v úmyslu ho naštvat, nebo to není malé dítě). Typickými koncovkami tohoto stupně jsou -아/어/여.

Další kategorií je tzv. 존댓말 (zdvořilé stupně mluvy) a do ní spadá 2.) stupeň - 해요체 - používá se hlavně mezi lidmi, kteří se neznají, když je jeden z nich starší, nebo jsou oba stejně staří. Většinou ho víc používají ženy, ale v Seoulu tento stupeň většinou před 합쇼체 preferují i muži. Typické koncovky -(아/어/여)요.


Do 존댓말 spadá i třetí stupeň - již zmíněný 합쇼체 - nejzdvořilejší stupeň v dnešní korejštině, používá se běžně mezi cizími lidmi, v médiích nebo pokud mluvíme se zákazníky. Typická koncovky -ㅂ니다.


Koncovky vždy připojujeme ke kořeni infinitivu slovesa. Ukážeme si to na jednoduchém příkladu. Infinitiv korejského slovesa vždy končí na "다" - např. inf. slovesa jít - 가다. Pokud chceme vytvořit nějaký tvar tohoto slovesa, odtrhneme koncovku "다" a přidáme k ní koncovku, podle toho v jakém stupni mluvy právě hovoříme.
Chceme-li říct "Jdu./Jde./ Jdi." v 해체, budete vypadat následovně - 가. (Jelikož slovesný kořen končí naㅏ, přidáváme k němu koncovku a -아. Dvě "áčka" tam nepíšeme z toho prostého důvodu, že by to divně vypadalo a divně by se to i vyslovovalo. Víc o tom, jaká koncovka se k jakému konci kořene připojí napíšu také v další lekci). Pokud to chceme říct v 해요체, vznikne nám 가요. (Platí v podstatě to samé pravidlo jako u předchozího příkladu.) a pokud v 합쇼체, vznikne 갑니다.
4. ČÁST - SLOVÍČKA


Všechna slovíčka, co byla v rozhovoru jsem už snad vysvětlila, ale ještě pořád nám zbývají číslice. U 3 학년이에요 jsem zmínila sino-korejské číslice. Jsou převzaté z čínštiny a používají se u dat, minut, peněz, adres, telefonních čísel, a čísel nad 100. Další číslice jsou ryze korejské a používají se u čísel do stovky, u věku př. : 2 děti, tři lahve atd.


ARABSKÉ ČÍSLOVKYSINOKOREJSKÉ ČÍSLOVKYKOREJSKÉ ČÍSLOVKY
1하나
2
3
4
5다섯
6여섯
7일곱
8여덟
9아홉
10

5.ČÁST - CVIČENÍ

Doplňte do prázdných míst 은/는 :
마이클__ 학생이에요.
수지__ 미국 사람이에요.
유미__ 한국 사람이에요.

Zformulujte zadané výrazy do vět v korejštině:
Př: Michael = 1. ročník - 마이클은 1학년이에요.
Yumi = Korejka -
Steve = 3. ročník -
Sophia = studentka vysoké školy (대학생) -


ZDROJE :
http://www.talktomeinkorean.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_speech_levels
http://koreanjjang12.wordpress.com/2010/10/19/speech-levels-말체/
http://www.lifeinkorea.com/language/korean.cfm?subject=numbers
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1

Naver manhwa - under Prine

9. února 2013 v 11:13 | Raemi |  Manhwa

1. lekce - Hangul (한글)

8. února 2013 v 16:16 | Raemi |  Korejština
V první lekci se naučíme korejské písmo (abecedu) hangul.
Skládá se ze 14ti hlavních souhlásek : ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ
a 10ti hlavních samohlásek : ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ
Tyto samohlásky a souhlásky se mezi sebou navzájem kombinují a vytvářejí tak slabiky vypadající jako jeden celý znak. Jedna slabika může znamenat klidně celé slovo jako například 밥 (bab) - rýže nebo jídlo. Žádná z těchto samohlásek či souhlásek nikdy nemůže stát sama (pokud chceme utvořit slovo). Například existuje slovo jen z jediného písmene - i - ale nemůžeme ho zapsat pouze znakem pro i (ㅣ), musíme k němu dát ještě "prázdný znak" ㅇ, který se v tomto případě vůbec nevyslovuje, a tak nám vznikne 이 (ten, tento, toto, to, tato, tenhle, tahle). Ale to už moc předbíhám, psaní slov v hangulu se budu věnovat později.

Pro začátek je nejdůležitější naučit se jednotlivé části hangulu vyslovovat a psát. Není to těžké, ale přece jenom to zabere dost času (alespoň mě to zabralo, vy můžete být mnohem šikovnější :)). Výhodou je, že korejština není tónový jazyk jako třeba čínština nebo vietnamština a tudíž se tu 80% věcí vyslovuje podobně jako v češtině.
Začneme souhláskami :
- píšeme jako g/k, v některých slovech vyslovujeme s mírným přídechem něco jako kh/kch
- n
- píšeme jako d/t
- píšeme jako r/l - jako r pokud za tímto znakem následuje samohláska (a za to se považují i dvojhlásky jako ya apod.) a jako l pokud za ním následuje souhláska
- m
- píšeme jako b/p
- s
- dříve zmíněný "prázdný znak", ale nevyslovuje se a nepíše se (v romanizaci), pouze pokud je na začátku slabiky, pokud je na konci píše se jako ng, někdy se však vyslovuje jen jako "n" a někdy i se i v tomto případě nevyslovuje vůbec
- j/ch (výslovnost - dž/č)
- ch (výslovnost - č)
- k
- t
- p
- h
Dále jsou v hangulu kromě základních (hlavních) souhlásek, ještě takzvané zdvojené souhlásky:
- píšeme jako bb/pp a vyslovujeme jako p
- píšeme jako jj a vyslovujeme jako ch
- píšeme jako gg/kk a vyslovujeme jako k
- píšeme jako ss a vyslovujeme jako s
Samohlásky "jednoduché" :
- a
- eo, (výslovnost - o)
- o
- u
- eu (výslovnost jako "stažené" u)
- i
- e
- ae (výslovnost - e)

Samohlásky "složené" (dvojhlásky) :
- yo
- yeo (výslovnost - jo)
- ya
- yae (výslovnost - je)
- ye
- yu
- ui (vyslovujeme jako e/i, nebo něco jako měkké ü)
- oe (výslovnost - we/e)
- wa
- wae (výslovnost - we)
- wo
- wi


Pozn. : pár tipů na to, jak se učit hangul - nejdřív se naučte jednoduché souhlásky a samohlásky (já to dělala tak, že jsem si jednotlivé znaky napsala na papír, učila jsem se je vždycky po pěti, chvíli jsem se na znak dívala a pak se ho snažila nakreslit vedle znovu, bez "nápovědy), po té se teprve učte zdvojená souhlásky a dvojhlásky - lépe tak pochopíte, proč se tak vůbec píšou. Např. : když tvoříme z jednoduché samohlásky složenou s písmenem "y" vždy přídáme jednu čárku (př. : "a" => "ya" = ㅏ => ), z jednoduché samohlásky sam. složenou s w, tvoříme ji tím způsobem, že k jednoduché přidáme buďto "u" nebo "o" (př. + = ᅪ). Když tvoříme wa, wae, oe přidáváme k jednoduchým samohláskám "o" a u zbytku přidáváme "u". Doufám, že jsem vám tím ještě akorát víc nezamotala hlavu, každý má svůj styl učení a může si vybrat takový, jaký mu vyhovuje, tohle jsou jen mé postřehy :).
Poznámky k výslovnosti : "s" a "i" čteme jako ši (př.: 시험) , pokud je "s" jako poslední písmenko a nenásleduje za ním další samohláska, čteme ho jako zpravidla jako "t" (př.:여섯) nebo ho nevyslovujem vůbec (př.: 빗), to samé platí o pro "č" (př. : 꽃). Jak dobře víme, každé pravidlo má svou výjimku a i při výslovnosti hangulu jich existuje spousta. Pokaždé když se učíte nové slovíčko, je dobré zjistit si jeho správnou výslovnost.


ofoceno z KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1

Teď podíváme na to, jak se hangulem píšou slova. Bojím se, že tuhle část ode mě už vůbec nikdo nepochopí, protože když jsem se to já učila z učebnic, taky jsem to nechápala. Musela jsem si na to postupem času a praxí přijít sama (a nemyslím si, že je to něco špatného, když člověk nad něčím přemýšlí a přijde si na to sám, zapamatuje si to snáz, než když si někde přečte nějaké zdlouhavé vysvětlení).

Jak už jsem říkala na začátku, žádná hláska nesmí stát sama, vždy k ní musí být připojeno " " - v případě samohlásky, nebo v případě souhlásky nějaká samohláska.
Pokud se slabika skládá jen ze dvou hlásek a to jedné souhlásky a jedné vertikální samohlásky (vertikální samohlásky jsou :ㅏ, ㅓ,ㅣ, ㅔ, ㅐ,ㅕ,ㅑ,ㅒ,ㅖ a horizontální ㅗ, ㅜ, ㅡ,ㅛ,ㅠ), pak slova skládáme naprosto jednoduše jen tím způsobem že prostě vedle sebe napíšem souhl. a samohl. (př.: ㅅ+ㅐ = 새 což znamená pták nebo nový).
V případě, že tvoříme slovo z jedné souhlásky a jedné samohlásky horizontální, musíme nejprve nahoru napsat souhlásku a pak pod ní dolů samohlásku (př.: ㅊ+ㅗ= 초 což znamená sekunda nebo druhý).
Pokud slovo začíná samohláskou a za ní je souhláska/y, vždy před ni musíme dát "" (př.: 안 což znamená v/ve),

Jestliže tvoříme slova z vícero hlásek uplatňují se v zásadě pořád tato pravidla + ještě dvě další: v horní části znaku (slabiky) vedle sebe nemůžou být dvě souhlásky (ale můžou vedle sebe být dole jako v 넓은, což znamená široký), maximum písmen ze kterým se může slabika (jeden velký znak) skládat jsou 4. Každé slovo nemůžeme napsat po slabikách, tak jak to slyšíme v češtině, někdy to vychází (př. baram - když si rozdělíme na slabiky, je to ba-ram a tak ho i zapíšem v hangulu - 바람), ale mnohdy také ne, jelikož se ke slovům připojují různé koncovky a ty se teprve budeme muset časem naučit (př. sogeseo - v češtině bychom si to na slabiky rozdělili asi takto: so-ge-seo, ale v hangulu to píšeme jako 속에서, jelikož základem tohoto tvaru slova je 속, ke kterému je připojena koncovka 에서).

Korejština obecně (úvod)

8. února 2013 v 5:30 | Raemi |  Korejština
Korejština je takzvaný aglutinační jazyk (přidává ke kořenovému slovu předpony, přípony a vpony) a má slovosled typu SOV (subject, object, verb - podmět, předmět, sloveso). Touto strukturou je velmi podobná japonštině. V obou těchto jazycích se používají zdvořilostní tvary, které vyjadřují respekt vůči tomu, ke komu se hovoří nebo o kom se mluví, obsahují řadu prvků převzatých z čínštiny a oba jazyky se dříve zapisovaly čínskými znaky. Japonština dodnes hodně používá čínské znaky, ale má kromě jich i hiraganu a katakanu, ale korejština už tolik ne. Ovšem nedá se říct, že by je nepoužívala vůbec - krom hlavní abecedy (hangulu) má korejština také hanju (čínské znaky, které se ovšem čínsky nevyslovují). Hanju můžeme občas vídat v novinách, používá se k psaní jmen na náhrobcích, většinou se užívá pro vysvětlení významu slov, které se v hangulu stejně píší, ale znamenají něco jiného, učí se v oddělených kurzech na školách (po vystudování střední školy by měl Korejec ovládat 1800 znaků). To ovšem, ale mluvím o Jižní Koreji, v Severní Koreji se během svého studia (základka - univerzita) naučí 3000 znaků.

Slovní zásoba dnešní korejštiny se skládá ze tří částí : původní korejská slova (cca 35%), sino-korejská slova (slova čínského původu upravená do korejštiny - cca 60%) a vypůjčená slova z jiných jazyků (cca 5%). Původní korejská slova značí denní potřeby (jídlo, oblečení, ubytování); místa; základní činnosti a stavy; nižší číslovky (1-100); části těla; zvířata apod. Sino-korejských slov obsahuje korejština hodně, jelikož se dají zapisovat čínskými znaky a tudíž se dají mezi sebou kombinovat a utvářejí tak nová a nová další slova. Vypůjčených slov je v korejština něco okolo 14 000 z čehož je většina anglických a naprosto běžně se používají (např. 아이스크림 - aiseukeurim - zmrzlina).

Korejsky se mluví na korejském poloostrově, v sousední čínské provincii Chej-lung-ťiang a na korejském ostrově Jeju (a pochopitelně v dalších částech světa, kam se Korejci přestěhovali).

Korejština rovněž obsahuje několik dialegtů, které se dělí podle sedmi geografických oblastí : 1.) Centrální dialekt (Seoul a jeho okolí) - standardní jazyk Jižní Korei. 2.) Chungcheong dialekt - mluví se jím v Chungcheong provincii. 3.) Cheonra/ Cheolla dialekt - mluví se jím na jihozápadě. 4.) Kyeongsang dialekt - mluví se jím na jihovýchodě. 5.) Pyeongan - úřední jazyk Severní Korei. 6.) Hamgyeong - mluví se jím na severovýchodě a 7.) Jeju dialekt, kterým se překvapivě mluví na ostrově Jeju.Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
Atlas jazyků - Vznik a vývoj jazyků napříč celým světem