9. lekce - přivlastňování (-의), od někoho někomu (한테, 한테서), ...že? (-지요/죠?), 3. stupeň mluvy (합쇼체)

28. června 2013 v 11:45 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST
- ROZHOVOR 1

민수 : 경은 씨, 서울 날씨 참 좋죠?
경은 : 네, 아주 따뜻해요. 저는 서울 봄 날씨를 너무 좋아해요.
민수 : 저도 그래요. 그런데 경은 씨, 이번 일요일에 시간 있어요?
경은 : 네, 괜찮아요. 왜요?
민수 : 저하고 광화문광장에 가요.
경은 : 좋아요. 몇 시에 만나요?
민수 : 3시에 광화문광장에서 만나요.
경은 : 참, 여기서 광화문까지 어떻게 가요?
민수 : 162번 버스를 타고 서점 앞에서 내리세요. 광화문광장은 건너편에 있어요.

- ROZHOVOR 2

민수 : 저기요. 말씀 좀 묻겠습니다. 이 근처에 우체국이 어디 있습니까?
여자 : 처기 은행 보이죠?
민수 : 네.
여자 : 저기 은행 보이죠? 거기서 오른쪽으로 도세요. 그리고 쭉 가세요. 그럼 백화점이 보일 거예요. 우체국은 건너편에 있어요.
민수 : 네, 감사합니다. 참, 덕수궁은 여기서 어떻게 갑니까?
여자 : 지하철 1호선을 타고 시청역에서 내리세요.
민수 : 정말 감사합니다.


2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORŮ"
- ROZHOVOR 1

여기서 = zkrácená forma 여기에서, stejně tak existuje i 거기서, 저기서 a 어디서

162번 버스를 타고 서점 앞에서 내리세요. = Nasedněte do autobusu číslo 162 a vystupte před knihkupectvím. Připojením koncovky "-고" ke slovesu spojujeme dvě věty, znamená tedy "a". Pokud v češtině mluvíme o něčem v minulém/budoucím, musí být obě věty souvětí v čase stejném, ale v korejštině stačí, když je v minulém/budoucím čase jen věta poslední, ale první může být v přítomném, ačkoliv mluvíme o minulosti či budoucnosti v obou větách. (Př: v češtině řekneme Byl jsem ve škole a potom jsem šel do knihovny, ale v korejštině stačí říct "Jsem ve škole a šel jsem do knihovny")
Příklady dalších vět:
이 책은 재미있고 싸요. = Tahle knížka je zábavná a levná.
어제 친구를 만났고, 영화를 봤어요. = Včera jsem se sešla s kamarádem a podívala se na film.
내일 영화를 보고, 서점에 갈 거예요. = Zítra se podívám na film a půjdu do knihkupectví.
책 읽고, 공부하고, 운동했어요. = Četl jsem knihu, učil se a cvičil.
커피 마시고, 도너츠 먹고, 케익 먹고, 우유 마셨어요. 배 불러요. = Vypil jsem kafe, snědl donut a dort a vypil mléko. Jsem plný.
아침을 먹고 오전에 일했어요. = Snědl jsem snídani a pak jsem (celé) dopoledne pracoval.

- ROZHOVOR 1

말씀 좀 묻겠습니다. = Můžu se vás na něco zeptat?

거기서 오른쪽으로 도세요. = Támhle se vydejte doprava.
Koncovku "-(으)로" připojujeme k podstatným jménům. Pokud podst. jm. končí na samohlásku, připojíme jen "-로" a pokud na souhlásku, připojíme "-으로". Pokud ji připojíme k nějaké straně, vytvoříme tak směry - doprava, doleva .. (오른쪽 = pravá strana, 왼쪽 = levá strana, 이쪽 = tahle strana, 저쪽 támhle ta strana, 그쪽 tamta strana => 오른쪽으로 = doprava, 왼쪽으로 = doleva, 이쪽으로 tímhle směrem, 저쪽으로 támhle tím směrem, 그쪽 으로 = tamtím směrem). Jestliže ji připojíme k jiném podstatnému jménu, může znamenat, že někam něčím jedeme, nebo že něco děláme něčím (za pomocí něčeho), vyjadřuje tedy způsob.
Příklady vět:
학교에 차로 가요? = Jezdíte do školy autem?
차가 없어요. 그래서 버스로 가요. = Nemám auta a tak do školy jezdím autobusem.
한국어로 말하세요. = Mluvte prosím korejsky.
왼쪽으로 쭉 가세요. = Jděte přímo doleva.
오늘 택시로 왔어요? = Dnes jste přijela taxíkem?
저를 친구로 생각해요? = Bereš mě jako kamaráda?

3.) ČÁST - SLOVÍČKA

가운데 - prostředek
광화문광장 - náměstí Kwanghwamun
건너편 - druhá strana
군데 - místo
교회 - kostel
근처 - blízkost
꽃집 - květinářství
깨끗하다 - být čistý
내리다 - vystoupit
동네 - "sousedství", čtvrť, blok (ve městě)
돌다 - otočit se
더 - víc
따뜻하다 - být teplý
묻다 - ptát se
맑다 - být jasno, slunečno (o počasí)
번 - číslo (autobusu, metra)
백화점 - obchodní dům
생활 - život
슈퍼 - supermarket
약국 - lékárna
아직 - ještě
역 - stanice
우표 - poštovní známka
은행 - banka
의사 - doktor
잘 생기다 - být hezký (o člověku)
종 - papír
자르다 - stříhat
지도 - mapa
조용하다 - být tichý
좀 - trochu
준비하다 - připravovat
참 - docela
처음 - první
타다 - nasednout
팔다 - prodat
편지 - dopis
호선 - linka (metra)

4.) ČÁST - GRAMATIKA

Přivlastňování

lze v korejštině vyjádřit dvěma způsoby. Buďto jednoduše nejdřív napíšeme jméno vlastníka a po té "věc" kterou vlastní, nebo za vlastníka ještě přidáme koncovku -의 (čteme jako "e"). Pokud chceme říct, že je něco něčí můžeme buďto uvést přivlastňovací zájmeno/jméno+의 a po té tu věc, nebo v případě, že víme o kterou věc se jedná, říci jen zájmeno/jméno+의 a (=věc). U zájmena 누구 se -의 úplně vypouští, již víme, že "já" lze říct zdvořile - 저 a neutrálně 나. U přivlastňovacího tvoru těchto zájmen častěji používáme jejich zkrácené verze (저의 -> 제, 나의 -> 내). V češtině říkáme moje maminka, moje vlast apod., ale v korejštině je zvykem místo moje v těchto případech říkat "naše" (neutrálně 우리, honorificky 저희).
Příklady:
민수 책 = Minsuva kniha
우리 아버지 = náš/můj otec
학생 이름 = studentovo jméno
미국의 대통령 = americký prezident
엄마의 잔소리 = mámino nadávání
이건 제 방이에요. = Tohle je můj pokoj.
이거 누구 우산이에요? = Čí je tenhle deštník?
제 거예요. = Je můj.

Od někoho, někomu

Pokud chceme říct, že je něco od někoho, lze to říct opět dvěma způsoby - koncovkami -한테 nebo -한테서 (nebo ještě -에게 či -에게서, ale tyto dvě koncovky se používají spíše v psané podobě, jsou formálnější). Při vyjadřování "někomu" využíváme zase koncovky -한테.
Příklady vět:
그건 전 남자친구한테서 받은 거예요. = Tohle jsem dostala od svého bývalého přítele.
받다 - dostat, přijmout; 전 - minulý, zde ex

너한테 할 말이 있어. = Něco ti chci říct. (Doslovně = "Mám pro tebe něco k povězení.")

그 남자한테 얻을 건 별로 없을 거예요. = Z toho chlapa moc nedostaneš.
얻다 - dostat, získat; 별로 = (ne) moc

누나한테 물을 줬어요. = Dal jsem sestře vodu. (줬어요 je zkráceninou 주었어요)

-지요/죠?

Tato koncovka, přidávající se za základ sloves znamená "že ano?" nebo "je to tak?". Říkáme si tak o potvrzení nebo souhlas s obsahem toho, co říkáme. Jestliže tuto koncovku používáme v oznamovací větě, reagujeme tak většinou na něco, co řekl někdo jiný a potvrzujeme to. Pokud mluvíme v 반말u jen odebereme "요", pokud v 존댓말u je jedno jestli použijeme 지요 nebo 죠.
Příklady vět:
청은아, 내일 시험 없지? = Cheongeune, zítra není žádná zkouška, že jo?
그럴 수도 있죠. = Je to docela možné.
오늘 날씨 춥지요? = Dneska je zima, co?
맞아요. 피자 정말 맛있죠. = Máte pravdu. Pizza chutná opravdu dobře.

3. stupeň mluvy - Habsjoche (합쇼체)

O tomto stupni mluvy jsme si již bavili ve třetí lekci. Teď bych ho jen chtěla připomenout. Používáme ho, když mluvíme s někým kdo je o hodně starší než my, v práci při jednání s nadřízenými a podobně.

Koncovky pro přítomný čas
(připojujeme opět ke základu sloves) :
  • oznamovací věta - ㅂ니다/습니다*, (Př. věty : 제 이름은 김소라입니다.)
  • otázka - ㅂ니까/습니까*? (Př. věty : 언제 한국에 갑니까?)
    * ㅂ니다, ㅂ니까 používáme, pokud základ slovesa končí samohláskou, pokud souhláskou, použijeme 습니다 / 습니까; minulý čas se tvoří stejně, je před tyto koncovky ještě přidáváme "어/아ㅆ"

Koncovky pro budoucí čas :
  • oznamovací věta - 겠습니다 (Př. věty : 내일 날씨는 맑겠습니다.)
  • otázka - 겠습니까? (Př. věty : 이 책을 사겠습니까?)
5.) ČÁST - CVIČENÍ

Spojte dvě věty pomocí koncovky -고 jako v uvedeném příkladu:
저는 음악을 전공해요. 그리고 제 동생은 심리학을 전공해요. => 저는 음악을 전공하고 제 동생은 심리학을 전공해요.
서울 아주 커요.그리고 사람이 많아요. =>
저는 바산에 살아요. 그리고 언니는 대구에 살아요. =>
그 남자는 진짜 잘 생기예요. 그리고 멋있어요. =>
공부를 조금 더 해요. 그리고 자요. =>
우리 엄마 아침 식사를 준비해요. 그리고 청소를 해요. =>

Doplňte do prázdných míst -에 으로:
여기서 오른쪽__ 도세요.

A:유미 씨, 내일 뭐 할 거예요?
B:수영장__ 갈 거예요.

초동학교 앞에서 왼쪽__ 도세요

A:생물학 시험이 어디서 있어요?
B:이스트 홀 4층__ 가세요.

가위__ 종이를 잘랐어요.

Vytvořte věty s přivlastňováním jako v uvedeném příkladu. Pokud je to možné, uveďte i honorifickou verzi:
나 / 방 => 내 방이에요./제 방이에요.
현우 / 누나 =>
유진 / 사전 =>
우리 / 형 =>
나 / 친구 =>

Přeložte:
Píšu dopis kamarádovi.
Dáš to Yujin?
Prodal mi pizzu.

Převeďte koncovky sloves do 지요/죠 jako v uvedeném příkladu:
한국에 갑니까? =>한국에 가지요?
내일 시험이 있습니까? =>
어제 학교에 갔습나까? =>
오늘 날싸가 춥습나까? =>

Vyberte správnou věta, která se hodí do prázdného místa:
지나 : _______________?
지호 : 네, 주말이라서 사람이 많아요. (-라서 znamená "jelikož")
1) 사람이 정말 많지요?
2) 오늘이 무슨 요일이에요?
3) 왜 여기 사람이 많아요?

민 : _______________?
지호 : 아니요, 한국 사람이에요.
1 어느 나라 사람이에요?
2 미나 씨는 한국 사람이에요?
3 그 사람은 미국 사람이에요?

아쩌씨 : 저 분이 지나 어머니죠?
아줌마 : ______________.
1 네, 지나 어머니예요.
2 아니요, 지나 어머니예요.
3 아니요, 지나 어머니지요.

Převeďte následující konverzaci z 해요체 do 합쇼체:
소피아 : 안녕하세요? 제 이름은 소피아 왕이에요.
유미 : 안녕하세요? 저는 김유미예요. 소피아 씨는 어디서 왔어요?
소피아 : 저는 홍콩에서 왔어요.
유미 : 학교 생활이 재미있어요?
소피아 : 네, 재미있어요. 유미 씨는 무슨 공부하세요?
유미 : 심리학 공부해요. 소피아 씨는 전공이 뭐예요?
소피아 : 저는 아직 없어요.


ZDROJE:
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
http://www.talktomeinkorean.com/
Korean languag guide (2013) by Luke Park
http://study.korean.net/

 


8. lekce - rodina (가족), čísla (숫자), numerativy,budoucí čas (-ㄹ/을 거예요)

16. června 2013 v 8:50 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST
- ROZHOVOR 1

소피아 : 스티브 씨, 집이 어디예요?
스티브 : 보스톤이에요. 아버지하고 어머니가 보스톤에 계세요. 소피아 씨 부모님은 어디 계세요?
소피아 : 홍콩에 계세요. 오빠하고 동생도 홍콩에 있어요. 오빠는 대학원생이에요. 그리고 동생은 지금 고등학생이에요.
스티브 : 남동생이에요, 여동생이에요?
소피아 : 여동생이에요. 스티브 씨도 동생 있어요?
스티브 : 네, 여동생 한 명하고 남동생 두 명 있어요.

- ROZHOVOR 2

지나 : 엄마! 빨리 밥 주세요. 늦었어요.
엄마 : 여기 있어. 그런데 오늘 왜 이렇게 일찍 일어났어?
지나 : 오늘 친구들과 선생님들이 농구 시합을 해요. 거기에 구경하러 갈 거예요.
엄마 : 그래? 어디에서 해?
지나 : 학교 체육관에서 해요. 다른 친구들도 같이 갈 거예요.
엄마 : 오늘 언제 올 거야?
지나 : 3시쯤 돌아올 거예요.
엄마 : 알았어. 잘 다녀 와.


2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORŮ"
- ROZHOVOR 1

아버지하고 어머니가 = otec a matka - "하고" znamená "a", připojujeme ho pouze k podstatným jménům (nespojuje věty!). Ke "spojení" vícero podstatných jmen se dá použít i "랑", oba dva tyto výrazy se dají použít i ve významu "s". Jestli se jedná o význam "a" nebo "s" poznáte z kontextu snadno.
Příklady dalších vět:
이거하고 이거 주세요. = Dejte mi tohle a tohle
매운 거하고 단 거 좋아해요. = Mám ráda pikantní a sladká jídla. (pikantní i sladké věci)
친구 하고 영화 봤어요. = Viděla jsem (dívala jsem se) s kamarádem film.
누구랑 갔어요? = S kým jsi šel?
어제 홍대하고 신촌에 갔어요. = Včera jsem šla do Hongdae a Sinchonu. (čtvrti v Seoulu)
너는 너희 할머니랑 가깝지, 그렇지 않아? = Jsem si s babičkou blízký, nebo snad ne?


홍콩에 계세요. = Jsou (žijí) v Hongkongu. (계시다 - honorifická forma 있다, vyjádření existence)


- ROZHOVOR 2

농구 시합을 해요. = Hrají basketbalový zápas.


거기에 구경하러 갈 거예요. - Půjdu se tam na to podívat (půjdu to sledovat). Koncovka -(으)러 + MÍSTO에 가다 se umisťuje za kořen/základ sloves (-으러 pokud končí na souhlásko a -러, pokud končí na samohlásku) a vyjadřuje určitý účel za jakým někam jdeme.
Příklad dalších vět:
민희는 아이폰5를 사러 갔어요. = Minhui si šla koupit iPhone 5.
필승이는 가족이랑 같이 호빗 영화 보러 갔어요. = Pil Seunggi se šla podívat spolu s rodinou na film Hobit.
짐은 지금 책 빌리러 도서관에 가요. = Jim teď jde do knihovny půjčit si knihy.

친구들과 - s kamarády ( -과 = a/s, stejné používání jako 하고 a 랑; -들 tvoří množné číslo podstatných jmen)

알았어. 잘 다녀 와. = Ok. Měj se. (알았어 = chápu, ok, rozumím, 잘 다녀 와 používáme pokud někdo někam jde s vrací se zpátky)

3시쯤 - okolo třetí (hodiny). znamená hodiny, okolo, minuty -


3.) ČÁST - SLOVÍČKA

아버지 - otec
아빠 - táta, tatínek
어머니 - matka
엄마 - maminka
부모님 - rodiče
오빠 - starší bratr (pro ženu), holky tak říkají i klukům, kteří jsou starší než ony a znají se, svým přítelům
형 - starší bratr (pro muže), kluci tak říkají i klukům, kteří jsou starší než oni a znají se
누나 - starší sestra (pro muže),kluci tak říkají i holkám, které jsou starší než oni a znají se
언니 - starší sestra (pro ženy),holky tak říkají i holkám, které jsou starší než ony a znají se
동생 - mladší sourozenec (남동생 - mladší bratr, 여동생 - mladší sestra)
아들 - syn
딸 - dcera
할아버지 - dědeček
할머니 - babička
대학원생 - "doktorant", člověk co má dokončenou vysokou školu
빨리 - rychle
늦다 - být pozdě
일찍 - brzy
일어나다 - vstávat
농구 - basketbal
체육관 - tělocvična
다른 - další, jiný
같이 - dohromady, spolu
다니다 - navštěvovat, chodit (často) do... (školy, nemocnice ..)
몇 - kolik (hodin atd. ... používá se spolu s numerativy)
후에 - po
내년 - příští rok
작년 - minulý rok
올해/금년 - tento rok
지난 - minulý, uplynulý
운동장 - hřiště
축하하다 - gratulovat
여름 - léto
가을 - podzim
겨울 - zima
봄 - jaro
월요일 - pondělí
화요일 - úterý
수요일 - středa
목요일 - čtvrtek
금요일 - pátek
토요일 - sobota
일요일 - neděle


4.) ČÁST - GRAMATIKA

Numerativy

neboli klasifikátory jsou považovány za neúplná podstatná jména. Korejština je převzala po čínštině a uvádějí se za číslovkami a ukazovacími zájmeny před slovem, na něž chceme ukázat nebo jehož počet chceme vyjádřit. Existuje mnoho specifických numerativů, které se k určitým podstatným jménům pevně vážou a není možno použit jiný :
개 - věc, předmět
권 - knihy, časopisy
과 - lekce
그루 - stromy, kmeny
년 - rok (používá se se sino-korejskými číslovkami)
달 - měsíc
대 - cigarety/dopravní prostředky
마리 - zvířata
명 - osoby (neutrálně)
원 - Won (korejská měna)
월 - měsíc (používá se se sino-korejskými číslovkami)
일 - den (používá se se sino-korejskými číslovkami)
병- láhve
분 - minuty/ osoby (honorificky)
벌 - oděvy
장 - ploché předměty (mapa, list)
자루 - předměty s rukojetí (sekera, pero)
자 - písmena, znaky
켤레 - páry (ponožky, boty)
층 - patro (používá se se sino-korejskými číslovkami)
Umístění :
podstatné jméno (věc), které se to týká, číslovka (počet), numerativ
=> 학생 두 명 = dva studenti
사과 한 개 = jedno jablko
사탕 몇 개 먹을래? = Kolik sníš těch bonbonů?
집에 책이 백 권 있어요. = Doma mám 100 knih.
한국어 교실이 몇 층에 있어요? = Ve kterém (na kolikátém) patře je učebna korejštiny?
몇 명 있어요? = Kolik je (tu) lidí?
ZKRACOVÁNÍ - některé číslovky se ve spojení s numerativy zkracují :
하나 -> 한
둘 -> 두
셋 -> 세
넷 -> 네
스물 -> 스무
Pro čísla vyšší jak 99 se používají jen sino-korejské číslovky ->


-ㄹ/을 거예요

Vyjadřuje budoucí čas, ale jen v tom smyslu, když něco plánujeme, myslíme si, že to tak bude (ale nejsme si tím stoprocentně jistí). Pokud slovesný základ končí samohláskou, připojíme k němu -ㄹ 거예요, pokud souhláskou 을 거예요. Verze této koncovky v "banmalu" (반말) je ㄹ/을 거야 a v 합쇼체 ㄹ/을 겁니다.

Příklady vět:
혼자 갈 거예요. = Půjdu sám.
방학 때 뭐 할 거예요? = Co budeš dělat o prázdninách?
사라는 수영 할 거예요. = Sára půjde plavat.
이 책 안 읽을 거예요? = Nebudeš číst tu knihu?
내일 무슨 옷은 입을 거야? = Co si zítra vezmeš na sebe?
주말에 비가 올 겁니다. O víkendu bude (nejspíš) pršet.
다음 주에 시험이 있을 거예요. Příští týden (asi) budu mít zkoušku.


5.) ČÁST - CVIČENÍ

Přeložte:
syn a dcera
Číňan a Japonec
Minsu s Changeunem
Zítra se budu spolu s kamarádem učit angličtinu.
Je tu (školní) lavice a židle.

Doplňte prázdná místa správným slovesem s koncovkou -(으)러:
Příklad: 친구 _만나러_ 커피숍에 가요.
테니스 ____ 공원에 가요. (hrát tenis = 테니스 치다)
한국어를 연습 ____ 매일 컴푸터 랩에 와요.
점심을 ____ 학교 식당에 가요.
이번 일요일에 옷을 ____ 옷가게에 가요.

Odpovězte na otázky v korejštině, použijte správné numerativy:
Kolikátou lekci se teď učíte?
Ve kterém patře bydlíte?
Kolik máte doma knížek?
Kolik máte kamarádů?
Kolik máte sourozenců (a jaké)?
Jaké je dnes datum? (V korejštině se nejprve uvádí rok, poté měsíc a nakonec den, v tomto případě používáme numerativy spojené se sino-korejskými číslovkami)

Do mezer napište správný tvar sloves v budoucím čase (-ㄹ/을 거예요):
A: 토요일에 뭐 할 거야?
B: 친구와 영화관에 ____. (가다)

A: 숙제 다 했어?
B: 아니요, 밤에 ____. (하다)

A: 내일 무슨 옷을 입을 거예요?
B: 이 스웨터를 ____. (입다)

A:수업 끝나고 뭐 할 거예요?
B: 운동장에서 찬구들하고 ____. (놀다)

Odpovězte na otázky v korejštině:
내일 뭐 할 거예요?
수업 후에 어디에 갈 거예요?
저녁에 무엇을 먹을 거예요?
주말에 누구를 만날 거예요?

Doplňte mezery správnými tvary sloves v přítomném, minulém nebo budoucím čase:
Příklad:
A: 이번 여름에 뭐 _할 거예요_? (하다)
B: 친구하고 수영 _배울 거예요_. (배우다)

지영 : 소라 씨, 지난 주말에 뭐 ____? (하다)
소라 : 생일파티 ____. (하다) 토요일이 제 생일 ____. (이다)
지영 : 아, 그랬어요? (축하하다)
소라 : ____. (고맙다) 지영 씨 생일은 언제 ____? (이다)
지영 : 6월 27 일 ____. (이다)

다음 주말에는 리사하고 뉴욕에 ____. (가다) 뉴욕에 리사 언니가 ____. (있다) 리사 언니는 지금 대학교 4학년 ___(이다) 내년에 아마 대학원에 ___. (가다)

ZDROJE:
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
http://www.talktomeinkorean.com/
Korean languag guide (2013) by Luke Park
http://study.korean.net/

Rozhovor v korejštině

9. března 2013 v 19:22 | Raemi |  Korejština
Rozhovor z www.talktomeinkorean.com. Zkuste si ho nejdříve poslechnout bez přepisu, pak se podívejte na přepis, dole jsou slovíčka, která ještě z předchozích lekcí neznáte.Přepis:
민아: 민수 씨 안녕하세요.
민수: 아, 네, 민아 씨, 안녕하세요! 이거 뭐예요?
민아: 이거요? 이거 선물이에요.
민수: 선물이요? 우와. 감사합니다.
민아: 아니요, 민수 씨 선물 아니에요. 다른 사람 선물이에요.
민수: 다른 사람이요? 누구요?
민아: 오늘 현주 씨 생일이에요.
민수: 정말요? 몰랐어요.
민아: 어, 저기, 현주 씨 왔어요.
현주: 민아 씨, 민수 씨, 안녕하세요!
민아: 생일 축하해요. 선물이에요.
현주: 우와. 감사합니다.
민수: 현주 씨, 생일 축하해요. 저는... 선물이 없어요. 생일을 몰랐어요.
현주: 괜찮아요. 감사합니다.
민아: 민수 씨는 언제까지 시간 있어요?
민수: 저요? 저는 일곱 시까지 시간 있어요.
민아: 좋아요. 현주 씨, 뭐 하고 싶어요?
현주: 저요? 글쎄요...

민아: 민수 씨, 배고파요? 저는 피자 먹고 싶어요.
민수: 네? 네... 저기... 현주 씨는요? 피자 먹고 싶어요?
현주: 네. 저도 피자 좋아요.
민수: 저기요. 김치 불고기 치즈 피자 하나 주세요.
민아: 김치 불고기 치즈 피자요?
민수: 맛있어요! 아, 저기요! 콜라 세 잔 주세요.
민아: 저는 콜라 안 마시고 싶어요. 저는 맥주 주세요.
민수: 여기 맥주 없어요.
민아: 있어요.
현주: 저기요, 여기 맥주 있어요? 네, 맥주 하나 주세요.
민수: 누가 피자집에서 맥주를 마셔요?
민아: 왜요? 이상해요?
민수: 아니에요.
현주: 피자 나왔어요.
민아: 맥주는요?
현주: 여기 있어요.
민아: 잘 먹겠습니다!
민수: 잘 먹겠습니다.
현주: 잘 먹겠습니다.


Slovíčka:
글쎄요 - no ... (zaváhání)
나오다 - vyjít
다른 - jiný
맥주 - pivo
모르다 - nevědět
배고프다 - mít hlad
사람 - člověk, lidé
생일 축하해요. - Všechno nejlepší k narozeninám.

선물 - dárek
세 잔 - 3 hrníčky/skleničky
정말 - opravdu


7. lekce - 4.pád (을/를), Zápor (안, -지 않다, 못)

9. března 2013 v 16:15 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST - ROZHOVOR

소피아 : 리사 씨, 안녕하세요? 요즘 어떻게 지내세요?
리사 : 잘 지내요. 소피아 씨는 어떻게 지내세요?
소피아 : 저도 잘 지내요.
리사 : 지금 뭐 하세요?
소피아 : 오늘 한국어 시험이 있어요. 그래서 한국어를 공부해요.
리사 : 아, 그래요? 그럼 열심히 곤부하세요. 그리고 시험 잘 보세요.
소피아 : 네.

2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORU"

어떻게 지내세요? = Jak se vám daří? Jak se máte?
어떻게 - jak, 지내다 = trávit čas

그래서 = a proto/takže, vyjadřuje vztah dvou vět jako vztah příčiny => důsledku
Příklad dalších vět:
오늘은 수업이 없어요. 그래서 친구를 만나요. = Dneska nemám vyučování, takže se du sejít s kamarádem.

내일 시험이 있어요. 그래서 공부하세요. = Zítra je test, tak se prosím učte.

저는 학생이에요.그래서 돈이 없어요. = Jsem student, a proto nemám peníze.
돈 = peníze

오늘은 비가 왔어요.그래서 집에 있었어요. = Dneska pršelo, a proto jsem zůstal doma.
비가 오다 = pršet


시험 잘 보세요. = Hodně štěstí při zkoušce/testu. (doslovně "Dobře složte zkoušku/ udělejte test")
시험 보다 - skládat zkoušku/ dělat test

3.) ČÁST - SLOVÍČKA

요즘 = poslední dobou
열심히 = tvrdě, poctivě
매일 - každý den
버리다 - odhodit
맵다 - být pikantní
아프다 - bolet
찾다 - hledat
자주 - často
무겁다 - být těžký
역사 - historie, (dějepis)
전공 - zaměření, obor
펴다 - rozevřít, otevřít
덮다 - zakrýt, zavřít
칠판 - tabule
따라 하다 - následovat, kopírovat
듣다 - poslouchat
천천히 - pomalu
한번 - jednou, jedenkrát
말씀하다 - mluvit, říkat

Tabulka oborů:


4.) ČÁST - GRAMATIKA

을/를 - 4. pád

Připojením těchto koncovek k podst. jm. vyjadřujeme 4. pád. Pokud podst. jm. končí souhláskou, následuje - a pokud samohláskou, následuje -를. V hovorové korejštině se však tyto koncovky často úplně vynechávají (Př: 지갑 찾았어요? = doslovně "Našels peněženka?" 네. 찾았어요)

Příklady vět:

텔레비전을 일주일에 몇 번 봐요? = Kolikrát do týdne se díváte na televizi?
일주일에 - do týdne, v týdnu; 몇 - kolik 번 - krát

형식이 커피를 마셔요. = Hyonsik pije kafe.


Prosby/rozkazy:
다시 한번 말씀해 주세요. = Řekněte to prosím ještě jednou.
크게 말씀해 주세요. = Mluvte prosím hlasitěji.
천천히 말씀해 주세요. = Prosím, mluvte pomalu.

Zápor

Zápor se dá v korejštině vyjádřit třemi způsoby : buďto dáme před sloveso (Př.: 집에 안 가요.), nebo připojíme ke slovesu koncovku -지 않다 (않다 potom dále časujeme) př. : 학교에 가지 않아요. Poslední možností je ještě umístění před sloveso, ale tuto možnost používáme pouze když nám dané okolnosti nedovolí něco udělat.

Příklady vět:
A: 학교에 매일 와요? = Chodíte každý den do školy?
B: 아니요. 화요일하고 목요일에는 안 와요. = Ne. V úterý a ve čtvrtek nechodím.
수영장 - bazén, 화요일 - úterý, 목요일 - čtvrtek, -하고 - "a"

A: 수영장 가세요? = Jdete do bazénu?
B: 아니요, 도서관에 가요. 오늘은 수영 못 해요. = Ne, jdu do knihovny. Dneska nemůžu plavat.

A: 왜 파티에 안 왔어요? = Proč jsi nepřišla na párty?
B: 너무 바빴어요. 그래서 못 갔어요. = Měla jsem moc práce, takže jsem nemohla jít.
작년네는 한국말을 배우지 않았어요. = Minulý rok jsem se neučila korejsky.
작년 - minulý rok


날씨가 좋지 않아요. = Není hezké počasí.

불편하지 않아요? = Není to nepohodlné?

"하다 slovesa"
Existuje spousta sloves končících "하다".

Vznikly tak, že se k podstatnému jménu jen přidalo "하다" =>
공부 = učení /공부하다 = učit se
일 = práce, zaměstnání /일하다 = pracovat
기억 = paměť /기억하다 = pamatovat (si)
청소 = čištění /청소하다 = čistit
요리 = vaření, jídlo /요리하다 = vařit
이사 = stěhování /이사하다 = (pře)stěhovat se
노래 = písnička /노래하다 = zpívat
노력 = snaha /노력하다 = snažit se
동의 = souhlas /동의하다 = souhlasit
인정 = uznání, přiznání /인정하다 = uznat, přiznat
후회 = lítost /후회하다 = litovat
운동 = cvičení, procvičování /운동하다 = cvičit, procvičovat
사랑 = láska /사랑하다 = milovat
말 = slova, řeč, jazyk /말하다 = mluvit
생각 = myšlenka, nápad /생각하다 = myslet

Když tvoříme zápor (안, 못) musíme sloveso opět rozdělit na podst. jméno, za něj umístit 안 nebo 못 a teprve potom časované 하다 (Př: 생각해요 --> 생각 안 해요, 노력해요 --> 노력 못 해요)

어떻게, 왜, 얼마, 얼마나
어떻게 = jak
왜 = proč
얼마 = kolik
얼마나 +příslovce = jak +příslovce

어떻게 찾았어요? = Jak jste to našel?
어떻게 왔어요? = Jak jste se sem dostala?
왜 안 왔어요? = Proč jste nepřišli?
얼마예요? = Kolik to je? (Kolik to stojí?)
얼마 냈어요? = Kolik jsi platil? (내다 - platit)
얼마나 자주 와요? = Jak často (sem) chodíš?
얼마나 커요? = Jak je to velké?


Od...do
Od, z místně = 에서
Od časově = 부터
Do, až k (místně i časově) = 까지
Vždy je připojujeme za dané místo/dobu =>

서울에서 = od/ze Seoulu
서울부터 = "počínaje Seoulem"
지금부터 = od teď
어제부터 = od včerejška
서울까지 = (od někud až) do Seoulu
지금까지 = do teď
내일까지 = do zítřka
여기에서 저기까지 = odsud až támhle
머리부터 발끝까지 = od hlavy až k patě
서울에서 부산까지 = od Soulu až k Busanu
아침부터 저녁까지 일해요. = Od poledne do večera pracuji.
한극어 수업은 9시부터 10시까지 있어요. = Hodina korejštiny je od 9hodin do 10. (시 - hodina)
서울에서 뉴욕까지 비행기로 얼마나 걸려요? = Jak dlouho to trvá letadlem ze Seoulu do New Yorku?
걸리다 - trvat, 비행기 - letadlo

5.) ČÁST - CVIČENÍ

Doplňte do mezer 이/가, 을/를:
Příklad: 현아_가_ 매일 경제학_을_ 공부해요.
수잔__ 교과서__ 읽어요.
제시카__ 커피__ 마셔요.
지코__ 여자 친구__ 만나요.
하윤__ 역사 숙제__ 해요.

Přeložte, použijte koncovku -지 않다:
Včera jsem neobědval.
Nebolí to?
Tohle nechci dělat.
Nesešel jsem se s kamarádem.

Doplňte do mezer 안 nebo 못 podle kontextu:
Příklad: 오늘 승연 생일 파티에 가요? (생일 - narozeniny)
내일 오전에 시험이 있어요. 그래서 못 가요. (오전 - dopoledne)

한극어 숙제 했어요?
아니요, __ 했어요. 너무 어려워요. (어렵다 - být těžký, obtížný, složitý)

클래식 음악 좋아하세요?
아니요, __ 좋아해요.


어제 시험 잘 봤어요?
아니요, __ 잘 봤어요.

Vytvořte všechny tři druhy záporů těchto slov v přítomném čase:
공부하다, 후회하다, 청소하다, 기억하다, 말하다

Přeložte:
Proč jste od 6 do 7hodin nepracovali?

Jak se vám dařilo?
Jak dlouho to trvá autem z Busanu do Seoulu?
Jak moc to bolí?

ZDROJE:
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
http://www.talktomeinkorean.com/

6. lekce - Minulý čas (았/었/였어요), Kdy? (언제?)

9. března 2013 v 9:26 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST - ROZHOVOR + VYPRÁVĚNÍ

제니 : 마이클 씨, 오늘 수업 있으세요?
마이클 : 네, 한국 수업이 있어요. 제니 씨는요?
제니 : 오늘 수업이 없어요. 그런데, 내일은 경제학 수업이 있어요. 한국 수업은 재미있어요?
마이클 : 네, 아주 재미있어요. 그리고 선생님도 좋으세요.
제니 : 선생님이 누구세요?
마이클 : 이민수 선생님이세요.
제니 : 한국어 반에 학생이 많아요?
마이클 : 네, 많아요.
오늘 한국어 수업이 있어요. 교실이 유니온 빌딩 1층에 있어요. 유니온 빌딩은 도서관 앞에 있어요. 한국어 선생님은 이민수 선생님이세요. 선생님이 아주 좋으세요. 수업도 아주 재미있어요. 그런데 숙제가 많아요. 그래서 매일 한국어를 공부해요. 한국어 반에 학생이 많아요. 중국 학생, 일본 학생이 많아요.

2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORU"

...는요? - A co ...?

그런데 - ale, používá se mezi dvěma větami v kontrastu
Příklady dalších vět:
기숙사가 넓어요. 그런데 아주 싸요.
오늘은 수업이 없어요. 그런데 내일은 수업이 많아요.

누구 - znamená kdo, ve třetí lekci jsme si ukazovali jak se tvoří jednoduché věty pomocí 은/는 a 이/가 - pomocí těchto koncovek se tvoří z podstatných jmen buďto podmět ve větě (이/가) nebo téma (은/는), ale k jejich přesnějšímu užívání se ještě vrátíme v gramatice. Pokud chceme vytvořit podmět z 누구 (přidat koncovku 가) musíme odebrat část "구" => 누가. Tento tvar používáme pouze v případě, že chceme na slovo KDO dát důraz.
Příklady vět s 누구/누가:
누구예요? = Kdo je to? (neutrálně)
누가 제인이에요? = Kdo je Jane? (KDO je z těch všech lidí Jane?)

3.) ČÁST - SLOVÍČKA

어제 - včera
오늘 - dnes
내일 - zítra
지금 - teď (jinak se dá teď ještě říct 이제, ale to znamená spíš něco jako "už", používá se pokud je teď něco jinak, než to bylo dříve)
아까 - nedávno, před chvílí
나중에 - později
수업 - hodina (ve škole), kurz, přednáška
경제학 - ekonomie (předmět)
재미있다 - být zábavný, zajímavý
반 - třída (ve škole)
교실 - třída ve škole (místnost)
숙제 - domácí úkol
공부하다 - učit se, studovat
교과서 - učebnice
여자 - žena
남자 - muž
소녀 - dívka
녀석 - chlapec
친구 - kamarád
사과 - jablko/omluva
날씨 - počasí
우산 - deštník
공원 - park
적다 - psát
잡다 - chytit
이상하다 - být divný, zvláštní
멋있다 - být "cool"
기다리다 - čekat
언제 - kdy
도착하다 - přijet, dorazit
일어나다 - vstávat
배우다 - učit se
바쁘다 - být zaneprázdněný, mít spoustu práce
오다 - přijít
전화하다 - telefonovat
예쁘다 - být pěkný, hezký
가르치다 - učit někoho něco


4.) ČÁST - GRAMATIKA

Koncovka -(으)세요 - honorifická koncovka

Opět připojujeme ke slovesnému kořeni, pokud končí samohláskou, přidáváme jen 세요, pokud souhláskou, přidáváme 으세요. Výjimku tvoří slovesa končící na "ㄹ" - u nich toto písmenko vypouštíme (팔다-prodávat => 파세요.-Prodejte to, prosím.) Tuto koncovku používáme pokud někomu chceme vyjádřit respekt a to jak v případě, že přímo s tím člověkem mluvíme, tak v případě, že mluvíme o něm někým jiným.
Příklady vět:
A: 선생님, 우산 있으세요? Pane učiteli, máte deštník?
B: 아니요, 없어요. Ne, nemám.

내일 세 시에 오세요. = Přijďte prosím zítra ve tři hodiny.
공부하세요! = Učte se prosím!
경은 씨, 쉬세요. = Kyeongeun ssi, odpočiňte si.
조심하세요. = Dávejte pozor, prosím./ Buďte opatrný/á.

어서오세요. = Vítejte.
안녕히 주무세요. = Dobrou noc. (zdvořile)


은/는 a 이/가

은/는 jsou koncovky, které po připojení k podst. jm. utvářejí téma/předmět ve větě. Pokud je připojíme k podst. jm. mají význam "ohledně", "na rozdíl od ostatních věcí". Prostě nám zvýrazňují význam daného podstatného jména. Kdy, kterou z nich připojíme jsme si již řekli ve druhé lekci.
Příklady vět:
이거 사과예요. = Tohle je jablko. x 이거사과예요. = TOHLE je jablko. (Ale ostatní věci jablka nejsou)

오늘 날씨 좋네요. = Dnes je pěkné počasí. x 오늘 날씨 좋네요. DNES je pěkné počasí. (Do teď pěkné počasí nebylo) x 오늘 날씨 좋네요. = Dnes je pěkné POČASÍ. (Ostatní věci dneska nejsou tak dobré)

Pokud připojíme koncovky이/가 k podst. jm., utvoříme z něj podmět, 1. pád. Zároveň to změní důraz na post. jm. - výraz "nic než", "žádný jiný než". Kdy, kterou z nich připojíme víme již ze třetí lekce.
Příklady vět:
A: 좋아요. = Líbí se mi to./ Mám to ráda.
B: 뭐 좋아요? = CO se ti líbí?


A: 기숙사 어디 있어요? = Kde je ubytovna? (Ubytovna - 1. pád, ptáme se jen na to, kde je ubytovna, ne něco jiného)
B: 도서관 뒤에 있어요. = Je za knihovnou.


Tyto koncovky (a také další) se samozřejmě dají připojit i k zájmenům a tady je tabulka toho, jak to vypadá u zájmena .
OBYČEJNÁ FORMA
ZDVOŘILÁ FORMA았/었/였어요 - minulý čas

Toto jsou jedny z koncovek, které vyjadřují minulý čas. Opět je připojujeme ke slovesnému kořeni a řídíme se tím pravidlem, že pokud je poslední samohláska v kořeni nebo, připojujeme ke koření 았어요 a pokud je poslední souhláskou jakákoli jiná, následuje koncovka 었어요. Pokud slovesný kořen končíㅣ, odebereme a přidáme 였어요. Samozřejmě zase existují různé výjimky. Tady je tabulka sloves v přítomném a minulém času:
Příklady vět:
A: 승현 씨, 어디 갔어요? = Seunghyeon ssi, kam jste šel?
B: 집에 갔어요. = Šel jsem domů.

A: 오늘 점심 어땠어요? = Jaký byl dneska oběd?
B: 괜찮았어요. = Byl docela dobrý./ Ušel.

어제 공부 많이 했어요. 그리고 너무 바빴어요. = Včera jsem se hodně učila a měla jsem spoustu práce.

언제 (kdy)

Příklady otázek:

언제 했어요? = Kdy jsi to udělal?
언제 도착했어요? = Kdy jsi dorazil?
언제 왔어요? = Kdy jsi přišel?
언제 일어나요? = Kdy vstáváš?

에 vs. 에서

Obě dvě koncovky po připojení k podstatnému jménu vyjadřují umístění. A s oběma se neodmyslitelně pojí 어디 (kde, kam).
O koncovce jsme se již bavili v předchozích lekcích. Pokud ji připojíme za nějaké místo, znamená "v" nebo "do".
Pro zopakování si ukážeme pár vět s touto koncovkou:
A: 어디 가고 싶어요? = Kam chceš jít?
B: 한국 가고 싶어요. = Chci jít do Jižní Koreji.

학교 갔어요. = Šla jsem do školy.

A: 지금 어디 있어요? Kde teď jsi?
B: 식당 있어요. Jsem v jídelně.


Pokud přidáme koncovku 에서 k nějakému místo, znamená "v", "ve" nebo "z" a používáme ji, pokud se na daném místě něco děje nebo v případech jako "Pocházím z ...", "Přišel mi balíček z ..."
Příklady vět:
A: 집에서 뭐 해요? = Co děláš doma?
B: 집에서 일해요. = Pracuju tam.

A: 어디에서 운동 해요? = Kde cvičíš?
B: 공원에서 운동 해요. = Cvičím v parku.

친구가 서점에서 일을 해요. = Kamarád pracuje v knihkupectví.

Rozdíly v používání 에 a 에서:
도서관 있어요. = Jsem v knihovně. (Jen tam jsem, nic se neděje.)
도서관에 가요. = Jdu do knihovny. (Jdu tam, nic tam nedělám.)

x

도서관에서 공부해요. = Učím se v knihovně. (Vykonávám tam nějakou činnost.)


5.) ČÁST - CVIČENÍ

Doplňte rozhovor, použijte honorifickou koncovku -(으)세요
Příklad:
우현: 이 선생님은 한국 사람이세요?
인나: 네, __이세요._
인나: 선생님, 뭐 ____?
선생님: 책 읽어요.
인나: 오늘 수업 ____?
선생님: 아니요, 없어요.

이거 좋아요. = Tohle se mi líbí./ Tohle mám rád/a.
Jak řeknete "(Ostatní věci ujdou, ale) TOHLE se mi líbí."?

피자 비싸요. = Pizza je drahá.
Jak řeknete, že ostatní věci nejdou ale PIZZA je drahá?
Když se vás někdo zeptá "뭐가 비싸요?" Jak odpovíte, že je to právě PIZZA?


Napište minulé a přítomné tvary sloves:
팔다, 이상하다, 기다리다, 쓰다


Přeložte:
Kdy jsi vstal?
Kdys to udělal?


Jsem doma.
Co děláš ve škole?
Pracuji v knihkupectví.

ZDROJE:
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
http://www.talktomeinkorean.com/

5. lekce - Chci .. (-고 싶어요), Co (뭐)?

7. března 2013 v 8:33 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST - ROZHOVOR

스티브 : 안녕하세요, 리사 씨?
리사 : 어, 스티브 씨.
스티브 : 뭐 해요?
리사 : 아침 먹어요.
스티브 : 학교 식당 음식이 어때요?
리사 : 좋아요. 그리고 아주 싸요.
스티브 : 커피도 괜찮아요?
리사 : 네, 맛있어요.

2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORU"

뭐 해요? - Co děláte/děláš?
znamená co a můžeme s ním utvořit spoustu dalších otázek. V minulé lekci jsme si řekli, co znamená 이거. Můžeme tak vytvořit otázku 이거 뭐예요? (Co to je?) - příklady odpovědí - 이거 책이에요./이거 카메라예요./이거 커피예요.....
Další otázky s 뭐 (+ možné odpovědi):
이거 커피예요? = Je tohle kafe?
아니요. 이거 물이에요. = Ne, tohle je voda.
이거 사전이에요? = Je tohle slovník?
네. 맞아요. 이거 사전이에요. = Ano, správně, tohle je slovník.
이름이 뭐예요?
저는 강래미예요./제 이름은 강래미예요.
전화 번호가 뭐예요? = Jaké je tvoje telefonní číslo?


어때요? - zpravidla znamená "Jaké to je?", ale ve spojení s nějakým podst. jménem nebo jiným slovním druhem, může být použito i ve významu "A co takhle ...? A co třeba ...?
이거 어때요? = Co třeba tohle?/ Jaké je tohle?/ Jak se ti tohle líbí?
내일 어때요? A co zítra?/ Co třeba zítra?
이거 싫어요? 이거(는) 어때요? = Tohle se ti nelíbí? A co třeba tohle?
다시 하는 거 어때요? = Co takhle to udělat znova? (koncovka -는 거 어때요? - přidáváme ke slovesnému kořeni, když se ptáme na názor druhého ohledně nějaké činnosti)

맛있어요. - Je to chutné/vynikající. Opakem je 맛없어요. (맛 = chuť)
Příklady vět:
뭐가 맛있어요? = Co je dobré/chutné?
저 케익 맛있어요. = Tam ten dort je dobrý./ Tam ten dort mi chutná.
이 차 맛없어요. = Tenhle čaj není dobrý./ Tenhle čaj mi nechutná.

괜찮아요. - Je to v pohodě (v pořádku)./ Jsem v pohodě (v pořádku).
Tahle fráze se dá opět použít v různých situacích, pokud :
a) upadneš, někdo se tě zeptá, jestli jsi v pořádku
b) tvůj kamarád má s něčím starosti a tu mu řekneš, ať si s tím neláme hlavu
c) chceš říct, že je něco dobré, chceš to doporučit (이 영화 진짜 괜찮아요. = Tenhle film je vážně dobrý.)
d) chceš něco zdvořile odmítnout
e) chceš říct, že něco ujde, nechceš toho druhého urazit (A: 이 옷 어때요? = Co si myslíš o tomhle/Jaké je tohle oblečení? B: 괜찮아요. = Ujde to./ Jde to./ Je docela v pohodě.)

3.) ČÁST - SLOVÍČKA

아침 - ráno, snídaně
먹다 - jíst
마시다 - pít
음식 - jídlo (jídlo se dá ještě říct: 밥 (to znamená i rýže), 식사
음료수 - nápoje, pití
커피 - káva, kafe
사전 - slovník
전화 - telefon
번호 - číslo
내일 - zítra
다시 - znovu
케익 - dort
차 - čaj
영화 - film
진짜 - vážně, fakt, opravdu
옷 - oblečení
잘 - dobře
주다 - dát
싶다 - chtít
보다 - vidět
사다 - koupit
싸다 - být levný
비싸다 - být drahý
앉다 - sedět
알다 - vědět
자다 - sedět
놀다 - hrát si, "jít s někým ven"
쉬다 - odpočívat
일하다 - pracovat

4.) ČÁST - GRAMATIKA

Chtěl/a bych, prosím dejte mi, chci

Když jsme v restauraci nebo v nějakém obchodě a chceme o něco poprosit, používáme frázi 주세요. Př: 김치 주세요. = Dejte mi kimchi prosím./ Rád bych kimchi.
Když chceme říct přímo "Chci ...", používáme -고 싶어요. Př. 뭐 먹고 싶어요? = Co chceš/chcete jíst? 더
먹고 싶어요. Chci si přidat (Doslovně chci jíst víc). -고 싶어요 se samozřejmě používá i s jinými slovesy. Vždy odtrhneme od slovesa koncovku "다" a pak ke slovesnému kořeni připojíme -고 싶어요. Tím nám vznikne např.:
... 하고 싶어요. = Chci dělat ...
... 보고 싶어요. = Chci vidět ... ("보고 싶어요." znamená i "Chybíš mi./Stýská se mi.")
... 사고 싶어요. = Chci koupit ...
... 마시고 싶어요. = Chci se napít ...

A: 뭐 하고 싶어요? = Co chceš/chcete dělat?
B: 텔레비전 보고 싶어요. = Chci se dívat na televizi.

A: 이거 사고 싶어요. = Tohle chci koupit.
B: 이거요? = Tohleto?
A: 네. 이거 먹고 싶어요. = Ano. Tohle si chci dát (sníst).
B: 이거 뭐예요? = Co to je?
A: 이거 김밥이에요. = Tohle je kimbab.

Další fráze, které používáme v restauraci/ při/ po jídle:

잘 먹겠습니다. - Dobrou chuť. Používáme, když dostaneme jídlo, z pravidla to říkáme tomu, kdo nám koupil/uvařil jídlo. Doslovný překlad: " Sním to dobře."
잘 먹었습니다. - Pochutnal/a jsem si. Říkáme po tom, co jsme dojedli, když chceme někomu za jídlo poděkovat. Doslovný překlad: " Dobře jsem to snědl/a."


5.) ČÁST - CVIČENÍ


Přelož:

Voda =
Co to je? =
Jsem to já. =
Chci číst knížku. =
Chci jít do práce. = (když chceme říct chci jít do +nějaké místo, zase připojujeme k místu koncovku -에)
Je to drahé. =
A co tenhle? =
Dejte mi tohle oblečení prosím. =

ZDROJE :


KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
http://www.talktomeinkorean.com/

4. lekce - Směry (쪽), Je,má, není, nemá (있어요,없어요)

6. března 2013 v 10:10 | Raemi |  Korejština
1.) ČÁST - ROZHOVOR + VYPRÁVĚNÍ

유미 : 저어, 학교 식당이 어디 있어요?
리사 : 유니온 빌딩 3층에 있어요. 도서관 뒤에도 있어요.
유미 : 유니온 빌딩은 어디 있어요?
리사 : 우체국 앞에 있어요.

대학교 캠퍼스는 참 넓어요. 그리고 학생이 많아요. 도서관도 아주 커요. 학교 식당은 유니온 빌딩 안에 있어요. 유니온 빌딩 안에는 책방도 있어요. 유니온 빌딩 뒤에는 학생회관이 있어요. 학생회관이 좋아요.

2.) ČÁST - "ROZBOR FRÁZÍ Z ROZHOVORU + VYPRÁVĚNÍ"

저어 - vyjadřujeme tím váhání před tím, než k někomu promluvíme.
... 어디 있어요? - Kde je ... ?
좋아요. - Mám rád/a, líbí se mi. Opakem je "싫어요." Nesnáším, nenávidím, nechci.

3.) ČÁST - SLOVÍČKA

가방 - taška
기숙사 - ubytovna
대학교 - vysoká škola
고등학교 - střední škola
*중학교 - "prostřední škola"
*초등학교 - základní škola
도서관 - knihovna
유니온 빌딩 - union building - "společná budova"
시계 - hodiny, hodinky
식당 - jídelna, restaurace
의자 - židle
책 - kniha
책방 - knihkupectví (další název pro knihkupectví je ještě 서점)
책상 - školní lavice, psací stůl
캠퍼스 - kampus, školní areál
학교 - škola
학생회관이 - centrum pro studenty
층 - patro
우체국 - pošta
참 - docela, skutečně
넓다 - široký, prostorný
그리고 - a taky
많다 - být hodně
아주 - velmi
크다 - být velký (nepravidelné sloveso - po přidání koncovky -어요 se mění v 커요)
안에 - uvnitř, vevnitř
앞에 - před
뒤에 - za
옆에 - vedle
위에 - nad, nahoře
밑에 - pod, dole
어디 - kde


* V Jižní Koreji mají jiný systém vzdělávání : nejprve je mateřská školka (유치원) - v ní jsou děti zpravidla od tří do šesti let, pak je základní škola (u nás by to byli třída 1. - 6. na základní škole) - děti ji navštěvují od 7 do 13 let, na ní navazuje takzvaná prostřední škola (u nás jakoby 7. - 9. třída základní školy) - děti ji navštěvují od 13 do 16 let, potom je střední škola, která trvá jen tři roky a děti ji navštěvují zpravidla od 15-16 do 18 let. Nakonec je vysoká škola, ale jen pro takové lidi, kteří jsou schopni psychicky přežít třetí ročník střední a zvládnout zkoušky na vysokou školu. Je známo, že na studenty jsou tyhle zkoušky strašný psychický nápor, jsou neustále tlačeni jak rodiči, kteří chtějí mít své děti na co nejlepší vysoké škole, aby potom měli výhodné zaměstnání, tak učiteli. Studenti proto zůstávají vzhůru dlouho do noci a celé dny se téměř nepřetržitě učí. Každý rok to spousta studentů nevydrží a pokud zkouškami neprojdou často páchají sebevraždy.4.) ČÁST - GRAMATIKA

Vyjádření umístění - 에 있어요

학교 식당은 유니온 빌딩 안에 있어요. - Školní jídelna je ve "společné budově".
도서관 밑도 학교 식당이 있어요. - Školní jídelna je i/také pod knihovnou.
Všimněte si, že v češtině řekneme "Jídelna je ve společené budově", ale v korejštině je to : " Jídelna společné budově v je". Předložky jako je v,na,za,pod atd. dáváme vždy za slovo, které chceme modifikovat
Př: (자동차 = auto)
자동차 앞에 = před autem
자동차 뒤에 = za autem
자동차 옆에 = vedle auta
자동차 위에 = na autě
자동차 밑에 = pod autem
MÍSTOSOUVISEJÍCÍ MÍSTO
DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ MÍSTO
+ UMÍSŤUJÍCÍ KONCOVKA
(= PŘEDLOŽKA)

SLOVESO EXISTENCE
유니온 빌딩우체국앞에있어요.
가방은의자옆에있어요.
책은책상위에있어요.

Další příklady vět:

소파 위에서 자고 있어요. - Spím na gauči.
소파 = gauč, 자다 = spát, -고 있어요 přítomný čas průběhový

나무 밑에서 책을 읽고 있어요. - Čtu si pod stromem knížku.
나무 = strom, 읽다 = číst

이다 vs. 있다, 없
V češtině používáme sloveso být jak ve smyslu existence (Knihkupectví je v nákupním centru.), tak ve smyslu identifikace (Můj obor je ekonomie.) V korejštině tomu tak není.
Sloveso 이다 používáme pokud se bavíme o identifikaci (저는 학생이에요.) a sloveso 있다, 없다 mluvíme-li o existenci (학교 식당은 유니온 빌딩 안에 있어요.) (v případě slovesa neexistenci).

Když používáme slovesa 있다 a 없다 bavíme se o existenci a tak se dají překlídat nejen jako být a nebýt, ale i jako mít a nemít.
Př:
친구 있어요. = Mám kamarády/a. = Jsou (tu) kamarád/i.
물 있어요. = Mám vodu. = Je (tu) voda.
시간 있어요? = Máš čas? = Máte čas? = Mají čas? = Je čas?
시간 없어요. = Není čas. = Nemám čas. = Nemá čas. = Nemají čas.
친구 없어요. = Nemám kamaráda/y. = Není tu kamarád. = Nemají kamaráda/y.
Takovéhle krátké věty se z korejštiny dají překládat různým způsobem a proto správný význam vždy musíme poznat z kontextu.

이, 그, 저
= tohle (něco co je blízko k mluvícímu člověku)
그 = to, tamto (něco co je blízko u druhé osoby, té ke které mluvíme)
= támhle to (něco co je vzdáleno od obou osob)
이, 그 a 저 fungují v korejštině jen jako modifikátoři, pokud z nich chceme udělat zájmeno, musíme za ně přidat 거 nebo 것 (= věc, předmět, fakt, položka) =>
이것 nebo 이거 = tohle, toto, tahle věc
그것 nebo 그거 = tamto, tamta věc
저것 nebo 저거 = támhleto, támhleta věc

Př.:
저 사람 제 동생이에요. - Támhle ten člověk je můj mladší sourozenec
제 = můj (zkrácená podoba 저의), 동생 = mladší sourozenec (여동생 = mladší sestra, 남동생 = mladší bratr)


5.) ČÁST - CVIČENÍ
Doplňte do mezer 안에, 앞에, 뒤에, 옆에, 위에 nebo 밑에.


Příklad : 한국은 중국 _옆에_ 있어요.

캐나다는 미국 ___ 있어요.
체코 공화국 독일 ___ 있어요. (독일 = Německo)

Na základě tohoto obrázku odpovězte na otázky:

Příklad: 가방이 어디 있어요? - 책상 옆에 있어요.
책상은 어디 있어요? -
책은 어디 있어요? -
의자는 어디 있어요? -
시계는 어디 있어요? -

Přelož:

Máš čas?
Máš korejské kamarády?
Nemáme vodu.

ZDROJE :
KLEAR Textbooks in Korean Language - Integrated Korean - Beginning 1
http://www.talktomeinkorean.com/

Kam dál